Wierzyciele w upadłości konsumenckiej swojego dłużnika odgrywają istotną rolę. Ich aktywność może bezpośrednio przekładać się na sposób w jaki sąd i syndyk będą prowadzić postępowanie upadłościowe. Zagadnienia często pomijane, ponieważ większość opracowań w internecie skupia się głównie na upadłym. Jakie zatem wierzycielom przysługują uprawnienia w związku z upadłością konsumencką ich dłużnika? Omówienie wybranych zagadnień, przydatnych...
Upadłość konsumencka w 2021 roku z pewnością pozostanie atrakcyjnym sposobem wyjścia z długów. Ubiegły rok nie należał do najłatwiejszych, co w oczywisty sposób przełożyło się na rekordową ilość wniosków o upadłość konsumencką. Przewiduje się zatem, że w bieżącym – 2021 roku, upadłość konsumencka wciąż będzie zyskiwała na swojej atrakcyjności. Nic też nie wskazuje, aby ustawodawca...
Czym jest skarga pauliańska i czy dłużnik powinien się jej obawiać? Więcej o skardze pauliańskiej, również w kontekście upadłości konsumenckiej, w niniejszym artykule!
Z końcem 2020 r. już blisko 3 miliony Polaków nie jest w stanie terminowo obsługiwać posiadanych zobowiązań. Zadłużenie polskiego społeczeństwa wzrasta nie tylko względem instytucji bankowych. Rosną również długi względem firm pożyczkowych, operatorów telekomunikacyjnych, czy dostawców różnych usług. Według danych prezentowanych przez BIG InfoMonitor łączne zadłużenie Polaków wynosi nieco ponad 81 mld złotych. Jednym z...
Upadłość konsumencka a prawnik pełniący rolę pełnomocnika. Czy każdy zainteresowany musi korzystać z pomocy kancelarii? Odpowiedź jest prosta: nie każdy dłużnik potrzebuje pełnomocnika w sprawie upadłościowej. W postępowaniach, które prowadzę jako syndyk część upadłych rzeczywiście nie posiłkuje się pomocą prawnika ani na etapie sprawy o ogłoszenie upadłości, ani na etapie postępowania upadłościowego właściwego. Wnioski? Część...