Zakup nieruchomości od syndyka w postępowaniu upadłościowym z perspektywy kupującego i upadłego. Szczegóły w artykule!
Czeka nas fala niespłaconych kredytów wśród konsumentów. Podnoszenie stóp procentowych wpłynie z jednej strony korzystnie na ochronę wartości polskiej złotówki. Z drugiej przełoży się na wzrost kosztów kredytów zaciągniętych przy praktycznie zerowych stopach procentowych.
Zastanawiasz się jak odnaleźć stare długi i nie masz dokumentów, a chcesz ogłosić upadłość konsumencką? Rozwiązania w niniejszym artykule!
Upadłość konsumencka i warunki jej ogłoszenia oraz uzyskania oddłużenia. Jakie przesłanki należy spełnić? Szczegóły w niniejszym artykule!
Upadłość konsumencka służy uwolnieniu się od zobowiązań, w tym również kredytowych. Jak wygląda jednak sytuacja potencjalnego kredytobiorcy, jeśli wcześniej przeprowadził postępowanie upadłościowe?