Plusy i minusy upadłości konsumenckiej, a także ich znajomość, są istotnym zagadnieniem przed podjęciem decyzji o ogłoszeniu upadłości. Poznaj wady i zalety upadłości!
Warunkowe umorzenie zobowiązań jako forma zakończenia postępowania upadłościowego osoby fizycznej. Szczegóły w treści niniejszego artykułu!
Oddłużenie w upadłości konsumenckiej bez dalszego planu spłaty wierzycieli. Sprawdź kiedy zobowiązania upadłego podlegają automatycznemu oddłużeniu!
Zakup nieruchomości od syndyka w postępowaniu upadłościowym z perspektywy kupującego i upadłego. Szczegóły w artykule!
Czeka nas fala niespłaconych kredytów wśród konsumentów. Podnoszenie stóp procentowych wpłynie z jednej strony korzystnie na ochronę wartości polskiej złotówki. Z drugiej przełoży się na wzrost kosztów kredytów zaciągniętych przy praktycznie zerowych stopach procentowych.