Niezłożenie wniosku o upadłość firmy niesie ze sobą szereg negatywnych konsekwnecji po stronie przedsiębiorcy lub jego reprezentanta. Poznaj szczegóły!
O odpowiedzialności karnej, która może spotkać członków zarządu spółki z o.o. na skutek niezłożenia wniosku o upadłość.
Upadłość spółki z o.o. – postępowanie o upadłość spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest regulowane przepisami ustawy prawo upadłościowe i przesłanką do ogłoszenia upadłości jest, podobnie jak w przypadku działalności gospodarczych, jedynie niewypłacalność.