Upadłość konsumencka Białystok. Historia byłego przedsiębiorcy, wobec którego Sąd w Białymstoku ogłosił upadłość konsumencką. W dniu, w którym Klientka się do nas zgłosiła wciąż była przedsiębiorcą, aczkolwiek bez majątku. Opóźnienie w spłatach zobowiązań nie było duże, więc miała jeszcze realne szanse na złożenie wniosku o upadłość przedsiębiorcy w terminie.

Upadłość konsumencka Białystok – kazus byłego przedsiębiorcy

Przyczyn niewypłacalności naszej Klientki z Białegostoku było kilka. Część z nich miała ścisły związek z prowadzoną działalnością gospodarczą, a pozostałe wynikały z sytuacji osobistej Dłużniczki.

Przez długie lata prowadziła własną działalność gospodarczą. Przynosiła one wymierne zyski, więc naturalnie zwiększała zasięg swojej działalności poprzez zwiększenie zatrudnienia, czy zmianę lokalizacji na lepszą.

Pierwszy poważny kryzys w życiu Dłużniczki miał miejsce, gdy jej małżonek zdecydował odejść od rodziny. Sytuacja ta spowodowała poważną depresję i tym samym przełożyła się na funkcjonowanie przedsiębiorstwa – wcześniej mąż Dłużniczki był ogromnym wsparciem i głównym innowatorem firmy.

Załamanie nerwowe Dłużniczki przez długi czas nie pozwalało jej na prawidłowe prowadzenie firmy. Gdy wróciła do względnego stanu równowagi psychicznej, to zaczęła od uporządkowania wszystkich kwestii finansowych firmy. Zreorganizowała nieco sposób funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz zredukowała liczbę etatów.

Gdy sytuacja ekonomiczna firmy ustabilizowała się i Dłużniczka powoli odzyskiwała dawną chęć do pracy, wypowiedzenie złożył jeden z przedstawicieli handlowych. Jak się później okazało, stosował on od kilku miesięcy nieuczciwe praktyki, które polegały na tym, że jego żona prowadziła tożsamą działalność co Dłużniczka, a on “podkradał” jej klientów i przekazywał swojej małżonce.

Niedługo po tym na jaw wyszły oszustwa kolejnego pracownika. Ten dopuszczał się fałszerstwa faktur i sprzedawał towar bez paragonów, narażając Dłużniczkę na ogromną odpowiedzialność. Zła reputacja Dłużniczki odbiła się szerokim echem wśród kontrahentów, którzy zaprzestali z nią współpracować, a ona straciła wszelkie źródła dochodów.

Potrzebujesz pomocy?

Skontaktuj się z nami 58 380 26 56 lub kliknij w "kontakt"!

Upadłość konsumencka w Białymstoku

Z uwagi na to, że stan niewypłacalności Dłużniczki ewidentnie nie był zawiniony, bądź nie był skutkiem tzw. rażącego niedbalstwa, to szanse na ogłoszenie upadłości konsumenckiej niewątpliwie występowały.

Dłużniczka jednak wciąż była przedsiębiorcą, więc w pierwszej kolejności konieczne było podjęcie starań o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy.

Klientka z Białegostoku nie posiadała majątku, który by wystarczył na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego jako przedsiębiorca oraz spłatę wierzycieli, więc oczywistym było, że upadłość przedsiębiorcy Dłużniczki nie zostanie ogłoszona. Mimo to, konieczne było złożenie wniosku o upadłość, aby szanse na upadłość konsumencką były jeszcze większe.

Po zakończeniu postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy z uwagi na ubóstwo masy upadłościowej, Dłużniczka wyrejestrowała działalność z rejestru przedsiębiorców i poprowadziliśmy jej sprawę o upadłość konsumencką.

Sąd Rejonowy w Białymstoku po przeprowadzeniu rozprawy zdecydował się ogłosić upadłość konsumencką Dłużniczki. W chwili obecnej jej sytuacja jest ustabilizowana, ponieważ zawieszone zostały wszystkie postępowania windykacyjne i egzekucyjne. Dłużniczka odzyskała spokój, a postępowanie upadłościowe właściwe jest prowadzone przez syndyka.

Filip Kozik

Autor artykułu:

Filip Kozik – syndyk i doradca restrukturyzacyjny, specjalizujący się w sprawach na gruncie prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

Szukasz rozwiązania? Skontaktuj się z nami!