Jakie długi są umarzane w upadłości konsumenckiej?

Jednym z założeń upadłości konsumenckiej jest umorzenie zobowiązań niezaspokojonych w toku postępowania upadłościowego, a konkretnie na skutek wykonania planu podziału i ewentualnego planu spłaty wierzycieli. To, jakie długi mogą zostać umorzone w ramach upadłości konsumenckiej jest podstawowym kryterium powodującym, czy dłużnik decyduje się na podjęcie starań o ogłoszenie upadłości.

Długi umarzane w upadłości konsumenckiej

Co do zasady i poza wyjątkami, o których piszemy dalej, w ramach upadłości konsumenckiej może zostać umorzone każde zobowiązanie pieniężne. Po sprzedaży majątku dłużnika i wykonaniu planu spłaty (czasami zostają pominięte oba etapy, bądź jeden z nich) dochodzi do umorzenia pozostałych długów. Ustawodawca wychodzi bowiem z założenia, że nie ma znaczenia czy dłużnik posiada zobowiązania cywilnoprawne (np. niespłacone kredyty), czy publicznoprawne (np. niezapłacone podatki). Celem postępowania upadłościowego osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej jest wyjście na finansową prostą.

By doszło do umorzenia danego zobowiązania w ramach postępowania upadłościowego trzeba je wskazać we wniosku o upadłość konsumencką lub wierzyciel z własnej woli zgłosi swoją wierzytelność w odpowiednim momencie do sądu upadłościowego.

W związku z tym umorzeniu na skutek upadłości konsumenckiej podlegają m.in.:

  • zobowiązania bankowe i pozabankowe
  • zobowiązania wynikające z uprzednio prowadzonej działalności gospodarczej
  • zaległości podatkowe
  • nieopłacone rachunki (prąd, gaz, telefon, inne) oraz mieszkaniowe
  • zobowiązania względem prywatnych osób

Powyższe przykłady nie wyczerpują rodzajów zobowiązań, które mogą zostać umorzone w toku upadłości. Prowadziliśmy również sprawy, w których sądy decydowały się na umorzenie m.in. mandatów za jazdę bez biletu…

Sprawdź na czym polega upadłość

Zadzwoń 58 380 26 56 lub kliknij w "upadłość konsumencka"!

Długi, których nie można umorzyć w ramach upadłości

Wśród zobowiązań mających charakter pieniężny należy również wyszczególnić te, które nie mogą zostać umorzone w ramach upadłości konsumenckiej. Katalog tych zobowiązań jest zamknięty i został wskazany w art. 491(21) ust. 2 ustawy prawo upadłościowe. Są to:

  • alimenty
  • renty z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci
  • kara grzywny i inna kara zasądzona przez sąd karny
  • zobowiązania świadomie pominięte przez dłużnika

Ustawodawca tworząc katalog zobowiązań niepodlegających umorzeniu wyszedł z założenia, że umorzenie zobowiązań m.in. o charakterze alimentacyjnym może wywrzeć nadto negatywne skutki o charakterze społecznym. Kierując się dobrem osób trzecich, które mogą być bezpośrednio zależne od samego dłużnika ogłaszającego upadłość, ustawodawca zdecydował się na wykluczenie ww. zobowiązań z tych, od których można się uwolnić poprzez upadłość konsumencką.

Nie oznacza to jednak, że alimenty nie mają żadnego wpływu na przebieg postępowania upadłościowego. Mają istotne znaczenie m.in. w kontekście ustalania ewentualnego planu spłaty wierzycieli. Sąd musi bowiem brać pod uwagę możliwości zarobkowe upadłego, a także koszty utrzymania siebie i osób z nim żyjących, np. małoletnich dzieci. Przekłada się to bowiem na to, że upadły może w konsekwencji otrzymać plan spłaty w niższym zakresie.

Reasumując, w momencie podejmowania decyzji o składaniu wniosku o upadłość konsumencką należy sobie uświadomić, że kompletny spis wierzycieli będzie niezwykle istotny. By zwiększyć prawdopodobieństwo ujęcia wszystkich zobowiązań rekomendujemy pobranie raportów z baz dłużników. M.in.: z Biura Informacji Kredytowej, czy Krajowego Rejestru Długów.

Jakiej wysokości są zobowiązania osób, które decydują się na ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Warto pamiętać, że o tym czy sąd ogłosi upadłość nie decyduje wysokość zobowiązań. Wśród naszych klientów niewątpliwym rekordzistą, jeśli chodzi o wysokość zadłużenia, był dłużnik (konsument), którego długi opiewały na 6.5 mln złotych. Osoba ta przez wiele lat sprawowała funkcje i stanowiska najwyższego szczebla w dużych spółkach. Na skutek licznych pomówień i procesów karnych, które zakończyły się ostatecznie uniewinnieniem doszło do zniszczenia jego reputacji, a w konsekwencji - do braku możliwości znalezienia pracy. Nie miał najmniejszych szans na znalezienie zatrudnienia z podobnym wynagrodzeniem jak poprzednio, a aplikując na niższe stanowiska wzbudzał podejrzenie, ponieważ miał za wysokie kwalifikacje.

Z kolei klientem o najniższym zadłużeniu był 21-latek, który zaciągnął kredyt na 22 tys. zł celem remontu domu rodziców po powodzi. Rodzice ostatecznie stracili pracę i nie mieli możliwości spłaty zadłużenia syna.

Wśród umarzanych w upadłości konsumenckiej długów najczęściej występują zobowiązania względem banków oraz parabanków. Często są to też zobowiązania o charakterze publicznoprawnym (podatki).

Potrzebujesz pomocy?

Nie zwlekaj i skontaktuj się z nami pod numerem 58 380 26 56 lub kliknij w zakładkę "kontakt"!

Doradca restrukturyzacyjny

Autor artykułu:

Filip Kozik – doradca restrukturyzacyjny, specjalizujący się w sprawach na gruncie prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Jeden z autorów bloga upadlosc-kancelaria.pl.

Masz wątpliwości? Wypełnij formularz, a skontaktujemy się z Tobą!