Zastanawiasz się "co daje upadłość konsumencka"? Zasadniczo, korzyści z faktu skutecznie przeprowadzonego postępowania upadłościowego jest wiele. Co prawda, plusy i minusy upadłości konsumenckiej zostały przeze mnie opisane w innym artykule, aczkolwiek myślę, że warto wypunktować bezpośrednio te korzyści, które upadłość konsumencka daje na etapie ogłoszenia upadłości, a także wraz z końcem procedury.

W pierwszych kolejności skupiamy się na tym co się dzieje po rozpoznaniu wniosku przez sąd i ogłoszeniu upadłości. Zaznaczam również, że wtedy zaczyna się drugi etap całego postępowania, czyli ten z udziałem syndyka masy upadłości.

Co mi daje upadłość konsumencka? Etap ogłoszenia upadłości

Względny spokój

Dłużnik, który borykał się z nieuregulowanymi zobowiązaniami na pewno doświadczył działań licznych działań windykacyjnych, a także postępowań komorniczych. Do tego, często dochodzi stres z koniecznością funkcjonowania w tzw. szarej strefie. Dłużnik, w obawie o utratę części dochodów, często się gimnastykuje, aby podjąć zatrudnienie z wynagrodzeniem oficjalnym oraz "pod stołem". Do tego dochodzą przeprowadzki celem uniemożliwienia namierzenia dłużnika przez komorników. W skrajnych sytuacjach przecież dochodzi też do wyjazdu z kraju, a nawet rozpadu rodziny. Generalnie, stres przecież nie służy zdrowemu życiu...

Wydanie postanowienia o ogłoszeniu upadłości powoduje, że dłużnik ma poczucie zrobienia pierwszego kroku celem wyjścia z długów. Do tego, wierzyciele przestają nękać dłużnika kolejnymi telefonami z pytaniami o zapłatę. Jako, że sam jestem syndykiem, to wiem że życie upadłego z syndykiem jest dużo bardziej komfortowe niż z komornikiem i gromadą windykatorów.

Wolność od komorników

Ogłoszenie upadłości powoduje, że organ egzekucyjny w osobie komornika powinien początkowo zawiesić prowadzone postępowanie, a ostatecznie je umorzyć. Poza działaniami syndyka nie mogą prowadzone żadne inne skierowane do majątku upadłego.

Sprawdź co jest lepsze, komornik czy upadłość konsumencka?

Możliwość podjęcia zatrudnienia

Opierając się na doświadczeniach moich klientów niejednokrotnie słyszałem tezę, że jak sąd ogłosi ich upadłość to w końcu będą mogli zacząć normalnie (domyślam się, że chodzi o słowo "formalnie") pracować. Oczywiście, liczą się z tym, że przez jakiś czas syndyk może dokonywać potrąceń z tytułu osiąganego dochodu, ale ustabilizowanie sytuacji pod kątem zobowiązań pozwala im zrobić pierwszy krok celem podjęcia stałego zatrudnienia.

Dach nad głową, jeśli syndyk spienięży nieruchomość

Efektem upadłości konsumenckiej jest też utrata majątku. W przypadku osób, które tracą nieruchomość faktycznie zamieszkiwaną istnieje możliwość uzyskania środków na najem lokalu mieszkalnego na okres od roku do dwóch lat. Oznacza to zatem, że upadły i jego rodzina nie muszą się obawiać utraty dachu nad głową.

Sprawdź jak wygląda upadłość konsumencka od A do Z

Co mi daje upadłość konsumencka, gdy jest skutecznie zakończona? Etap zakończenia postępowania

Upadłość konsumencka zakończyć może m.in. automatycznym oddłużeniem, a także planem spłaty wierzycieli i oddłużeniem w pozostałym zakresie. Co zatem daje upadłość konsumencka z chwilą jej zakończenia?

Pewność oddłużenia

Jeżeli upadły zostaje automatyczne oddłużony lub zostanie oddłużony po wykonaniu wcześniej planu spłaty wierzycieli, to może mieć pewność, że długi powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości zostaną wobec niego umorzone. Co do zasady, umorzeniu podlegają wszystkie zobowiązania o charakterze pieniężnym. Wyjątkiem są jedynie cztery rodzaje zobowiązań. Wsród nich wymienia się m.in. alimenty, czy odszkodowanie na osoby. Szerzej na ten temat w artykule: Jakie długi podlegają umorzeniu w upadłości konsumenckiej?

Możliwość normalnego funkcjonowania w życiu gospodarczym i społecznym

O ile samo ogłoszenie upadłości już daje upadłemu więcej swobody pod kątem ewentualnego zatrudnienia, czy spokoju ducha, o tyle uwolnienie się od bagażu długów i pewność, że jest się oddłużonym pozwala na swobodny powrót do gospodarczej rzeczywistości 🙂

Istnieje zatem możliwość wykonywania pracy zarobkowej bez obaw o ewentualne zajęcie części dochodu. Dodatkowo, prowadzenie działalności gospodarczej na własny rachunek również nie jest zabronione. Były upadły nie może jedynie podejmować działań, które mogłyby pogorszyć jego sytuację finansową, co jest weryfikowane przez sąd na etapie wykonywania planu spłaty wierzycieli. W późniejszym okresie istnieje też możliwość zaciągania nowych zobowiązań 🙂

Potrzebujesz pomocy w upadłości konsumenckiej?

Napisz do nas lub zadzwoń: 58 380 26 56!

Filip Kozik2

Autor artykułu:

Filip Kozik – syndyk i doradca restrukturyzacyjny, specjalizujący się w sprawach na gruncie prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

Wyślij wiadomość z zapytaniem!

Nasze biura:

Upadłość konsumencka Gdynia

Mściwoja 10/3, 81-361 Gdynia

Upadłość konsumencka Gdańsk

Wały Piastowskie 1/1508, 80-855 Gdańsk

Upadłość konsumencka Warszawa

Grzybowska 87, 00-844 Warszawa