Restrukturyzacja, a upadłość firmy – czyli jak sobie radzić z długami przedsiębiorstwa. Obie instytucje występujące w polskim porządku prawnym, a więc restrukturyzacja i upadłość firmy, dedykowane są podmiotom niewypłacalnym lub zagrożonym niewypłacalnością i stanowią swoiste koło ratunkowe dla firm w kryzysie. Jak i kiedy można z nich skorzystać?

Restrukturyzacja, a upadłość firmy

Restrukturyzacja firmy docelowo służy uniknięciu upadłości na skutek zawarcia układu z wierzycielami. Układ ten jest zatwierdzany przez sąd i może się on przejawiać m.in. poprzez redukcję części zadłużenia, prolongatę spłaty, wdrożenie odpowiednich rozwiązań organizacyjnych, które umożliwią odzyskanie płynności finansowej przez przedsiębiorstwo. Restrukturyzacja firmy jest rozwiązaniem, z którego warto skorzystać szczególnie w początkowej fazie problemów z płynnością finansową.

Restrukturyzacja firmy może zostać przeprowadzona w ramach czterech postępowań:

  • postępowania o zatwierdzenie układu;
  • przyspieszonego postępowania układowego;
  • postępowania układowego;
  • postępowania sanacyjnego.

Restrukturyzacji mogą zostać poddane przedsiębiorstwa zagrożone niewypłacalnością lub niewypłacalne.

Upadłość firmy powinna być prowadzona w taki sposób, aby w maksymalnym stopniu zaspokoić wierzycieli, a jeśli racjonalne względy na to pozwolą – dotychczasowe przedsiębiorstwo dłużnika zostało zachowane. Zadłużone przedsiębiorstwo może skorzystać też z tzw. pre-packu (przygotowanej likwidacji w upadłości) lub w postępowaniu upadłościowym zawrzeć z wierzycielami układ.

O ile w przypadku restrukturyzacji nie ma mowy o konkretnym terminie na złożenie wniosku o wszczęcie postępowanie, o tyle w przypadku upadłości przedsiębiorca ma 30 dni na złożenie wniosku od dnia zaistnienia stanu niewypłacalności.

Brak wniosku w ww. terminie może skutkować m.in.:

  • utrudnieniem w ogłoszeniu upadłości konsumenckiej;
  • ponoszeniem odpowiedzialności przez członków zarządu spółki za zobowiązania tejże spółki.

Potrzebujesz pomocy?

Skontaktuj się z nami 58 380 26 56 lub kliknij w "kontakt"!

Zbieg restrukturyzacji i upadłości firmy

Wyobraźmy sobie sytuację, w której członek zarządu spółki z o.o. składa wniosek o wszczęcie restrukturyzacji z uwagi na to, że firma jest zagrożona niewypłacalnością, a kilkanaście dni później wniosek o upadłość spółki zostaje złożony przez wierzyciela, ponieważ ta stała się już niewypłacalna.

Co dalej, jeżeli dochodzi do kolizji obu postępowań?

Przepisy jednoznacznie wskazują, że co do zasady pierwszeństwo rozpoznania przysługuje sprawie o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego. Wynika to bowiem z tego, że restrukturyzacja ma chronić dłużnika przed ogłoszeniem upadłości, więc prowadzenie obu postępowań jednocześnie jest niemożliwe.

W związku z zasadą pierwszeństwa rozpoznania wniosku restrukturyzacyjnego dochodzi do wstrzymania rozpoznania wniosku o ogłoszenie upadłości do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia sprawy o wszczęcie restrukturyzacji. Pamiętać też należy, że nie jest możliwe ogłoszenie upadłości przedsiębiorstwa, gdy postępowanie restrukturyzacyjne zostało otwarte. Możliwość ta występuje dopiero wtedy, gdy postępowanie zostało zakończone lub prawomocnie umorzone.

Jeżeli została już ogłoszona upadłość firmy, to sąd restrukturyzacyjny wstrzymuje rozpoznanie wniosku restrukturyzacyjnego do czasu uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości.

Jesteś dłużnikiem i szukasz pomocy?

Sprawdź jak pomagamy lub zadzwoń: 58 380 26 56!

Filip Kozik

Autor artykułu:

Filip Kozik – syndyk i doradca restrukturyzacyjny, specjalizujący się w sprawach na gruncie prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

Szukasz rozwiązania? Skontaktuj się z nami!