Tendencję wzrostową, jeśli chodzi o ilość upadłości konsumenckiej w skali kraju, obserwujemy już od 2015 r. Liczba wydanych postanowień o ogłoszeniu upadłości rosła z roku na rok. Bazując na danych prezentowanych przez Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej możemy mieć pewność, że rok 2020 będzie niewątpliwie rekordowym.

Zmiana przepisów o upadłości konsumenckiej

Najistotniejszą przyczyną diametralnego wzrostu bankructw wśród konsumentów jest zmiana przepisów, która urzeczywistniła się w dniu 24 marca 2020 r. Co prawda w samym kwietniu wydano ledwie 287 postanowień o upadłości, aczkolwiek w tym samym okresie doszło do światowego paraliżu, który przełożył się też na pracę sądów. W czerwcu z kolei ogłoszono już 1116 upadłości. Myślę, że liczba ta niewątpliwie wynika z nowych regulacji zakładając dodatkowo, że rozpoznanie wniosków złożonych w kwietniu i maju nastąpiło w terminie ok. 2 miesięcy od dnia złożenia. Wynik powyżej 1000 upadłości miesięcznie trwa do momentu obecnego, a w październiku osiągnięto niewątpliwy rekord - 1643 nowych upadłych. W ciągu 10 miesięcy 2020 r. ogłoszono więcej upadłości niż w ciągu całego roku 2019 r.

O rewolucji w upadłości konsumenckiej pisałem już wielokrotnie. Zainteresowanych odsyłam do artykułu: Upadłość konsumencka 2020, w którym przedstawiam najważniejsze zmiany z punktu widzenia upadłego. O tym jak przebiega cała procedura od A do Z w artykule: Upadłość konsumencka!

Struktura wiekowa upadłych

Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej wskazuje, że najmłodszy upadły ma 12 lat, a najstarszy 91 lat. W naszej dotychczasowej praktyce już niejednokrotnie spotykaliśmy się z dłużnikami, którzy nie osiągnęli pełnoletności, by nie powiedzieć wprost - byli dziećmi. Ich zadłużenie wynika z faktu nieodrzucenia spadku (długów) przez opiekuna prawnego. Średnia wieku bankruta to 51 lat, a dominują osoby w wieku od 30 do 50 lat. Seniorzy liczący ponad 60 lat stanowią z kolei ok. 1/3 wszystkich upadłych.

Więcej kobiet, czy mężczyzn?

Różnica wynosi ok. 6% i powoduje, że to kobiety częściej mianuje się określeniem bankrutów. Wśród naszych klientów również zaobserwowaliśmy, że nie występuje aż tak duża dominacja jednej z płci. Ilość kobiet i mężczyzn jest mniej więcej porównywalna.

Z łatwością można jednak zauważyć, że konkretne powody niewypłacalności częściej pasują do jednej płci, a inne przyczyny do drugiej. Wśród kobiet najczęstszym powodem niewypłacalności jest rozpad rodziny (rozwód z małżonkiem) oraz nadmierne zadłużenie. Z kolei wśród mężczyzn dominują osoby, które osiągają niewypłacalność na skutek niepowodzenia w biznesie oraz... nadmiernego zadłużenia.

O ile jeszcze nie tak dawno spirala zadłużenia mogła wpływać na oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości, o tyle obecnie nie stanowi w zasadzie żadnej przeszkody. Może jedynie powodować wydłużenie planu spłaty wierzycieli.

Sprawdź czym jest plan spłaty wierzycieli

Upadłość konsumencka a geografia

Dużym zaskoczeniem nie będzie twierdzenie, iż najwięcej upadłych jest w województwie mazowieckim (1688 w 2020 r.). Dokładnie połowę tej liczby stanowią mieszkańcy Warszawy. Kolejne miejsca na podium zajmuje Śląsk (1346) oraz Wielkopolska (896).

Najmniej upadłości ogłoszono w województwie lubuskim (205), lubelskim (230) oraz opolskim (235).

Szukasz pomocy w ogłoszeniu upadłości?

Skontaktuj się z nami telefonicznie: 58 380 26 56 lub wyślij zapytanie!

Filip Kozik2

Autor artykułu:

Filip Kozik – syndyk i doradca restrukturyzacyjny, specjalizujący się w sprawach na gruncie prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

Wyślij nam zapytanie, a skontaktujemy się niezwłocznie!