Brak oddłużenia w upadłości konsumenckiej jest, niestety, ale możliwy! Muszą jednak wystąpić określone okoliczności, które przełożą się na brak zgody ze strony sądu na umorzenie zobowiązań upadłego.

Jak może zakończyć się upadłość konsumencka?

Zasadniczo, upadłość konsumencka może zakończyć się na kilka sposób.

Automatyczne oddłużenie możliwe jest wtedy, gdy u upadłego występują trwałe przeszkody do pracy zarobkowej, które przekładają się na brak możliwości wykonywania planu spłaty. Wariant ten może dotyczyć m.in. osób, których stan zdrowia uniemożliwia podjęcie pracy. Dotknie także osób bardzo wiekowych, u których występuje brak perspektyw zawodowych i z niskim świadczeniem emerytalnym. Do automatycznego oddłużenia może również dojść w sytuacji, gdy żaden z wierzycieli nie dokonał zgłoszenia w toku postępowania upadłościowego. Syndyk musi jednak zgromadzić środki do masy upadłości, które pozwolą mu na pokrycie kosztów postępowania.

Warunkowe oddłużenie stosowane jest wobec osób, u których występuje czasowa przeszkoda do pracy zarobkowej. Przykładem takiego stanu rzeczy może być konieczność dojścia do zdrowia i pełnej funkcjonalności po wypadku.

Plan spłaty wierzycieli jest z kolei najczęściej stosowaną formą zakończenia postępowania upadłościowego. Wszelakie zagadnienia związane z planem spłaty znajdziecie Państwo w artykule: Plan spłaty wierzycieli w upadłości konsumenckiej.

Ostatecznie, istnieje również możliwość odmowy oddłużenia w toku upadłości konsumenckiej.

Jesteś z Trójmiasta i okolic i potrzebujesz pomocy w upadłości? Sprawdź: Upadłość konsumencka Gdańsk!

Brak oddłużenia w upadłości konsumenckiej

Stosownie do przepisów ustawy prawo upadłościowe, brak oddłużenia w upadłości konsumenckiej możliwy jest w dwóch wariantach.

Pierwszy, upadły doprowadził do swojej niewypłacalności lub do pogłębienia tego stanu w sposób celowy. Ma to miejsce w szczególności wtedy, gdy doszło do trwonienia majątku przez dłużnika lub celowego nieregulowania zobowiązań.

Drugi, w okresie 10 lat przed dniem złożenia wniosku o upadłość prowadzono postępowanie upadłościowe, które zakończyło się umorzeniem całości lub części zobowiązań.

Mimo wystąpienia jednej z dwóch opisanych sytuacji, do braku oddłużenia w upadłości nie dojdzie, jeśli występuje możliwość skorzystania z tzw. klauzul rozsądku.

Ponadto, oddłużenie wciąż będzie możliwe, jeśli syndyk zgromadził środki do masy upadłości, które umożliwią wykonanie planu podziału. Wtedy sąd winien wyznaczyć plan spłaty wierzycieli względem upadłego.

Upadłość konsumencka Warszawa, jesteś ze stolicy Polski i potrzebujesz wsparcia?

Pomagamy w procesie upadłościowym

Nasze biura mieszczą się w Trójmieście i Warszawie, ale pomagamy klientom na terenie całej Polski! Zadzwoń: 58 380 26 56 lub kliknij w kontakt!

Filip Kozik kancelaria

Autor artykułu:

Filip Kozik – syndyk i doradca restrukturyzacyjny, specjalizujący się w sprawach na gruncie prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.