Historia ludzi po upadłości konsumenckiej jest doskonałym przykładem dla innych osób zagrożonych niewypłacalnością, jak i tych zmagających się z długami od lat. W swobodnej rozmowie, z doradcą restrukturyzacyjnym i syndykiem Filipem Kozikiem, p. Maria przedstawia swoje doświadczenia oraz odczucia w związku z zakończonym postępowaniem upadłościowym.

Historia ludzi po upadłości konsumenckiej - stan faktyczny p. Marii

Pani Maria jest mieszkanką Gdańska, zatem wniosek o ogłoszenie upadłości, jak i całe postępowanie, było prowadzone przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku. Pani Maria zgłosiła się do kancelarii po pomoc, bo jak sama twierdziła - upadłość konsumencka była dla niej jedynym rozsądnym wyjściem. Do postępowania przystępowała z zadłużeniem w wysokości ok. 300 000,00 zł. Nie posiadała również żadnego majątku, który mógłby podlegać spieniężeniu w toku postępowania. Ciekawi Cię jak był efekt postępowania upadłościowego? Koniecznie obejrzyj niniejszy wywiad!

Upadłość konsumencka w praktyce

Upadłość konsumencka jest postępowaniem sądowym składającym się z kilku etapów. Jego zasadniczym celem jest oddłużenie konsumenta, którego niewypłacalność nie była skutkiem celowego działania. Ewentualne umorzenie zobowiązań następuje po m.in. spieniężeniu majątku upadłego (jeśli upadły taki posiada), a także ukończeniu procesu zbierania zgłoszeń wierzytelności przez syndyka masy upadłości. Docelowo może się zakończyć na kilka różnych wariantów. Jednym z nich jest m.in. automatyczne oddłużenie lub oddłużenie po uprzednim wykonaniu planu spłaty wierzycieli.

Upadłość konsumencka niesie ze sobą wiele zalet, ale także wad. Poznaj plusy i minusy upadłości konsumenckiej!

Potrzebujesz pomocy w upadłości?

Skontaktuj się z nami i zobacz jak możemy Ci pomóc!

Szybki kontakt