Upadłość konsumencka w Warszawie

Podobnie jak i w innych miastach, upadłość staje się coraz częstszym sposobem na uwolnienie się od długów. Jak pokazują wszelkie statystyki, to właśnie w stolicy żyje najwięcej dłużników, wobec których ogłoszono upadłość osoby fizycznej. Być może dlatego, że Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie jest też jednym z najbardziej liberalnych sądów w kraju. Wśród osób oczekujących na oddłużenie po zakończeniu postępowania upadłościowego są też nasi klienci.

Upadłość konsumencka Warszawa. Wniosek o ogłoszenie upadłości i od czego zacząć?

Upadłość konsumencka jest postępowaniem sądowym, którego celem jest oddłużenie tzw. niewypłacalnego konsumenta. Zasadniczo, jest najskuteczniejszą formą, poza oczywistą spłatą zadłużenia, radzenia sobie z problemami finansowymi wśród zadłużonych. Postępowanie zostaje zainicjowane poprzez złożony wniosek o upadłość konsumencką.

Sądem właściwym dla rozpoznania wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest wcześniej już wspomniany - Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie. Mieści się on przy ul. Czerniakowskiej 100A, 00-454. Postępowanie upadłościowe jest wszczynane na wniosek dłużnika poprzez skierowanie go do właściwego miejscowo sądu. Dla mieszkańców stolicy i okolic właściwym jest wyżej wymieniony.

Od czego zaczynamy? Po pierwsze, należy sporządzić stosowny wniosek. Po drugie, dłużnik powinien uzbroić się w cierpliwość. Co do zasady, weryfikacja wniosku następuje w ciągu 2 miesięcy od dnia jego złożenia. W praktyce trwa to znacznie dłużej. Szczególnie, gdy dłużnik aplikuje w sądzie w Warszawie, który jest największym sądem upadłościowym w kraju. Analiza wniosku przez sąd odbywa się pod kątem trzech okoliczności. Pierwsza dotyczy tego, czy dłużnik ma zdolność w zakresie upadłości konsumenckiej. O upadłość w tymże trybie mogą starać bowiem konsumenci, czyli osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Drugą przesłanką jest stan niewypłacalności. Polega on na utracie zdolności do spłaty wymagalnych zobowiązań pieniężnych. W przypadku konsumentów wystarczy utrata zdolności do spłaty choćby jednego z wielu zobowiązań, aby można było mówić o zaistnieniu niewypłacalności. Trzecim warunkiem jest to, aby centrum życia dłużnika znajdowało się na terenie kraju.

Upadłość konsumencka w Warszawie jest zatem możliwa, jeśli spełniasz 3 powyższe warunki! Pamiętaj jednak, że ogłoszenie upadłości to dopiero początek, który uruchamia drugi etap postępowania.

Potrzebujesz pomocy?

Skontaktuj się z nami 58 380 26 56 lub kliknij w "kontakt"!

Koszty postępowania upadłościowego

Opłata od złożenia wniosku jest symboliczna, wynosi bowiem 30 zł. Dodatkowo, jeśli w sprawie występuje profesjonalny pełnomocnik (np. prawnik będący doradcą restrukturyzacyjnym lub adwokatem), to należy uiścić opłatę skarbową wynoszącą 17 zł. Dodatkowo, doradztwo oraz reprezentacja w toku całego postępowania przez pełnomocnika wymaga dodatkowego wynagrodzenia. Jeśli zatem w Twojej ocenie bankructwo i umorzenie swoich zobowiązań zdaje się być jedynym wyjściem, to nie zwlekaj i skontaktuj się z nami! Wspólnie przeanalizujemy Twoją sytuację.

Z czym wiąże się ogłoszenie upadłości konsumenckiej? Majątek a syndyk masy upadłości

Wraz z pozytywnym rozpoznaniem wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej dochodzi do powołania syndyka. Jego głównym zadaniem jest zabezpieczenie majątku upadłego, a następnie jego spieniężenie. Warto jednak pamiętać, że brak majątku nie jest żadną przeszkodą w przeprowadzeniu upadłości. Co więcej, może być nawet pewną zaletą, ponieważ postępowanie upadłościowe zakończy się szybciej, a upadły nic nie straci!

Więcej na ten temat w artykule Upadłość konsumencka a brak majątku!

Utrata prawa do zarządu nad majątkiem przez upadłego to nie jedyny skutek ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Do pozostałych należy m.in. powstanie rozdzielności majątkowej między małżonkami, czy zawieszenie postępowań egzekucyjnych.

II etap postępowania z udziałem syndyka może być prowadzony według dwóch trybów. Może się to odbywać na zasadach uproszczonych. W postępowaniu nie uczestniczy sędzia-komisarz zatem syndyk może w stosunkowo krótkim czasie wykonać swoją pracę. Jeśli stan faktyczny dłużnika jest szczególnie skomplikowany (np. posiada znacznej wartości majątek lub dużą liczę wierzycieli), to postępowanie może być prowadzone na zasadach ogólnych. Wiąże się z nieco dłuższym okresem oczekiwania na zakończenie tegoż etapu.

Upadłość konsumencka ma swoje plusy i minusy!

Szczegółowe wady i zalety upadłości konsumenckiej zostały omówione w odrębnym artykule (link). Celem przypomnienia wskazujemy, że wśród plusów należy wymienić m.in.:

a) możliwość uzyskania środków na wynajem innego lokalu mieszkalnego na okres od roku do dwóch lat, na skutek sprzedaży nieruchomości;

b) upadły uzyskuje komfort psychiczny i uwalnia się od działań windykacyjnych oraz postępowań egzekucyjnych;

c) oddłużenie może nastąpić również w stosunku do osoby, która nie posiada żadnego majątku;

d) umorzeniu podlegają wszystkie zobowiązania pieniężne za wyjątkiem: alimentów, odszkodowania na osobie, grzywny lub innej kary pieniężnej zasądzonej przez sąd karny i zobowiązania celowo pominiętego we wniosku o upadłość.

Wśród wad należy wskazać:

a) utratę majątku - jeśli upadły takowy posiada;

b) ewentualna ucieczka z majątkiem przed złożeniem wniosku o upadłość będzie bezskuteczna;

c) długość trwania procedury zależna jest od wielu czynników. Może trwać od kilku do kilkunastu miesięcy.

Pomoc prawna

Sprawdź jak pomagamy lub zadzwoń: 58 380 26 56! Nasza kancelaria posiada swoje biuro w Warszawie. Upadłość konsumencka może Ci pomóc w wyjściu z długów!

Zakończenie upadłości konsumenckiej

Upadłość konsumencka może zakończyć się na 4 różne sposoby. Sąd może odmówić oddłużenia lub ustalenia planu spłaty wierzycieli, gdy dłużnik celowo doprowadził do swojej niewypłacalności. Przykładem takiego zachowania może być m.in. trwonienie majątku. Jeśli upadły wykazuje trwałą niezdolność do pracy zarobkowej lub dochody oscylują w granicy minimum egzystencjonalnego, to możliwe jest uzyskanie automatycznego oddłużenia. Ten sposób zakończenia postępowania występuje najczęściej w odniesieniu do emerytów, czy osób nie mających żadnych szans na pracę zarobkową z uwagi na stan zdrowia. Gdy upadły posiada przejściowe problemy z osiąganiem przychodu gwarantującego wykonanie planu spłaty, to możliwe jest jego warunkowe oddłużenie. Najczęściej spotykanym sposobem zakończenia upadłości konsumenckiej w Warszawie (i nie tylko) jest ustanowienie planu spłaty wierzycieli. Może on trwać do 36 miesięcy lub od 3 do 7 lat. Jego długość zależna jest od tzw. rzetelności płatniczej upadłego. Zanim dojdzie do jego ustalenia, to sąd bierze pod rozwagę koszty utrzymania oraz dochody.

Kancelaria prawna | Upadłość konsumencka Warszawa

Naszą specjalizacją są sprawy prowadzone gruncie prawa upadłościowego oraz restrukturyzacyjnego. Upadłość konsumencka w Warszawie prowadzona jest przez adwokata lub doradcę restrukturyzacyjnego. W ramach świadczonych usług oferujemy kompleksową obsługę postępowań upadłościowych przed sądem oraz syndykiem. Do naszych zadań należy m.in.:

  • przygotowanie wszelakich wniosków w toku postępowania. W tym m.in. wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, wydzielenie środków na najem lokalu mieszkalnego, czy ustanowienie planu spłaty wierzycieli;
  • ustalenie aktualnych sald zadłużenia i uzyskanie odpowiednich dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia sprawy upadłościowej;
  • reprezentację dłużnika przed sądem i syndykiem na każdym etapie postępowania;
  • przygotowanie ewentualnych zażaleń na postanowienia sądu, o ile jest to konieczne.

Posiadamy kompleksową wiedzę na temat schematów procedury upadłościowej oraz potencjalnych zagrożeń, które mogą wystąpić w trakcie postępowania. Nasz zespół przeprowadził już ponad 3 000 postepowań reprezentując dłużników oraz wierzycieli. Osobiście pełnię również funkcję syndyka w toku postępowań upadłościowych.

Upadłość konsumencka Warszawa:

Kancelaria Kozik Trojanowska S.K.A.,

Adres: Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.

Przed umówieniem spotkania prosimy o kontakt telefoniczny: 58 380 26 56!

E-mail: biuro@upadlosc-kancelaria.pl

Wszelkie porady odbywają się w biurze kancelarii, lecz istnieje możliwość odbycia konsultacji zdalnej. Za pośrednictwem Skype'a lub telefonu.

Filip Kozik

Autor artykułu:

Filip Kozik – syndyk i doradca restrukturyzacyjny, specjalizujący się w sprawach na gruncie prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

Szukasz rozwiązania? Skontaktuj się z nami!