Upadłość konsumencka a konto w banku. Dopiero co ogłosiłeś upadłość konsumencką i poczyniłeś poważny krok celem uzyskania oddłużenia. Towarzyszące uczucie euforii może być jednak szybko stłumione, gdy udasz się do swojego banku, aby wypłacić gotówkę potrzebną do codziennych wydatków. Wtedy dowiadujesz się, że rachunek bankowy został zablokowany, a wykorzystanie oszczędności jest niemożliwe. Co dalej, przecież syndyk nawet się ze mną nie kontaktował?

Blokada konta w banku po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej - dlaczego tak się dzieje?

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej wywołuje określone skutki prawne, głównie w sferze majątkowej upadłego. Jednym z nich jest to, że majątek dłużnika z chwilą ogłoszenia upadłości staje się tzw. masą upadłości. Służy ona zaspokojeniu wierzycieli w toku postępowania upadłościowego.

Do masy upadłości zalicza się m.in. nieruchomości, cenne ruchomości, wierzytelności przysługujące upadłemu, a także zgromadzone środki pieniężne. Od momentu ogłoszenia upadłości aktywami zarządza syndyk.

Z kolei obowiązkiem upadłego jest nie tylko przekazanie stosownych danych i dokumentów na temat majątku, ale też bieżące informowanie o swojej sytuacji finansowej (np. zmiana zatrudnienia).

Dowiedz się więcej na czym polega upadłość konsumencka

Co zrobić, aby upadły mógł korzystać z zablokowanego rachunku bankowego?

Zanim syndyk odpowiednio poinstruuje bank o sposobie korzystania z rachunku bankowego, powinno dojść do spotkania z upadłym i ustalenia tego w jaki sposób upadły może korzystać ze środków zgromadzonych na rachunku.

Następnie, syndyk jako osoba zarządzająca majątkiem upadłego powinien udać się do najbliższego oddziału i okazać dokument potwierdzający jego tożsamość oraz postanowienie o ogłoszeniu upadłości. W zależności od ustaleń między syndykiem, a upadłym dochodzi do złożenia odpowiedniej dyspozycji określającej sposób dysponowania środkami na rachunku bankowym.

Dowiedz się więcej na temat pierwszego spotkania upadłego z syndykiem

Z własnego doświadczenia - gdy jestem wyznaczony do pełnienia funkcji syndyka, a upadłemu zależy na tym, aby móc korzystać z rachunku bankowego, składam dyspozycję, która umożliwia upadłemu wykorzystanie określonej, maksymalnej kwoty każdego miesiąca. W innym wypadku składam polecenie, aby bank zamknął rachunek bankowy upadłego.

Co zrobić, gdy dochodzi do ogłoszenia upadłości, a rachunek jest zablokowany przez komornika?

Co do zasady, wszelkie postępowania egzekucyjne prowadzone przed ogłoszeniem upadłości konsumenckiej ulegają zawieszeniu w momencie wydania postanowienia przez sąd upadłościowy. Gdy dojdzie do jego uprawomocnienia, organ egzekucyjny powinien umorzyć postępowanie upadłościowe.

W ramach czynności egzekucyjnych praktycznie zawsze dochodzi do zajęcia rachunku bankowego. Zanim komornik poinformuje bank o zawieszeniu lub umorzeniu egzekucji, syndyk może wcześniej "zdjąć blokadę komornika" przedstawiając w oddziale postanowienie o upadłości.

Czy upadły może samodzielnie przekonać bank do umożliwienia dostępu do konta?

Niestety, nie ma takiej możliwości. Bank wymaga złożenia dyspozycji przez syndyka, a ona powinna zawierać:

  • dane identyfikacyjne syndyka;
  • dane identyfikacyjne upadłego;
  • numer rachunku, którego dotyczy dyspozycja;
  • treść dyspozycji (np. upadły może korzystać z rachunku bankowego do kwoty 2 000,00 zł/miesięcznie).

Konkludując, konto w banku po upadłości konsumenckiej jest często blokowane automatycznie przez bank. Bez pomocy i odpowiedniej dyspozycji syndyka, upadłemu nie uda się zarządzać środkami zgromadzonymi na rachunku bankowym.

Potrzebujesz pomocy w postępowaniu upadłościowym?

Sprawdź jak możemy Ci pomóc! Zadzwoń: 58 380 26 56!

Filip Kozik2

Autor artykułu:

Filip Kozik – syndyk i doradca restrukturyzacyjny, specjalizujący się w sprawach na gruncie prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

W przypadku zainteresowania naszą pomocą - wyślij e-mail!