upadłość konsumencka w gdyni

Zamieszkujesz w mieście Gdynia i potrzebujesz pomocy w upadłości konsumenckiej? Jeśli tak to wiedz, że trafiłeś we właściwe miejsce. Upadłość konsumencka w Gdyni i okolicach Trójmiasta stanowi trzon naszej ponad 8-letniej działalności. Poniżej możesz liczyć na sporą dawkę informacji niezbędnych do podjęcia decyzji, czy upadłość konsumencka rzeczywiście jest dla Ciebie. Dodatkowo i w ramach autopromocji zamieszczamy kilka słów na nasz własny temat oraz na temat tego jak pomagamy w wyjściu z długów 🙂

Upadłość konsumencka Gdynia | Na czym to polega?

Upadłość konsumencka jest postępowaniem sądowym, które zmierza do oddłużenia osoby fizycznej, która nie przyczyniła się do powstania stanu niewypłacalności w sposób celowy. Dodatkowo, nie doprowadziła też do celowego pogłębienia stanu niewypłacalności.

Dodatkowo upadłość konsumencka składa się z kilku etapów, zależnych od stopnia skomplikowania sprawy i przyczyn samej niewypłacalności.

Pierwszym etapem jest złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości i jego rozpoznanie przez sąd. W przypadku mieszkańców Gdyni sądem właściwym będzie Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku. Etap ten nazywa się postępowaniem w przedmiocie ogłoszenia upadłości, a rola sądu sprowadza się do zbadania 3 podstawowych przesłanek. Będzie to stan niewypłacalności, status konsumenta oraz centrum życia na terenie kraju, a konkretnie w obrębie właściwości gdańskiego sądu.

Drugim etapem upadłości konsumenckiej, po rozpoznaniu wniosku przez sąd, jest postępowanie upadłościowe właściwe. Istotną rolę odgrywać będzie w nim syndyk, który przejmuje zarząd nad majątkiem upadłego, o ile ten takowy posiada, a następnie jego likwidacja. Drugi etap procedury będzie też się wiązał z weryfikacją osoby upadłego pod kątem m.in. przyczyn niewypłacalności oraz czynności prawnych upadłego dotyczących majątku, które potencjalnie mogły prowadzić do pokrzywdzenia wierzycieli. Wraz z zakończeniem pracy syndyka sąd będzie rozstrzygał w jaki sposób należy zakończyć postępowanie upadłościowe. Może to nastąpić poprzez:

a) odmowę oddłużenia;

b) warunkowe oddłużenie;

c) automatyczne oddłużenie;

d) ustanowienie planu spłaty wierzycieli i oddłużenie w pozostałym zakresie.

W momencie ustanowienia planu spłaty wierzycieli dochodzi do trzeciego etapu postępowania, po którym dochodzi do finalnego oddłużenia.

Sprawdź więcej szczegółów na temat upadłości konsumenckiej

Jakie są plusy i minusy upadłości konsumenckiej?

W dość uproszczonej i skróconej wersji prezentujemy najważniejsze zalety, ale też wady upadłości konsumenckiej.

Do zalet możemy zaliczyć m.in.:

a) zapewnienie środków upadłemu na najem lokalu mieszkalnego, gdy syndyk spienięży nieruchomość;

b) komfort psychiczny i zaprzestanie działań windykacyjnych wierzycieli;

c) uwolnienie się od komornika;

d) upadłość konsumencką możesz ogłosić, gdy nie masz żadnego majątku;

e) oddłużenie poprzez umorzenie zobowiązań pieniężnych powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości.

Upadłość oprócz wielu plusów ma też przecież swoje gorsze strony. Będą to m.in.:

a) utrata majątku, gdy upadły jakikolwiek posiada;

b) ucieczka z majątkiem przed upadłością może być nieskuteczna;

c) cała procedura trwa od kilku do kilkunastu miesięcy.

Więcej na ten temat artykule: Plusy i minusy upadłości konsumenckiej!

Upadłość konsumencka i miejsce zamieszkania - Gdynia

Aplikowanie z wnioskiem o ogłoszenie upadłości konsumenckiej przez mieszkańca Gdyni do Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku będzie się wiązało z nieco dłuższym okresem oczekiwania na rozpoznanie samego wniosku, aniżeli wskazuje to ustawa. Średni czas rozpoznania wniosku o upadłość konsumencką przez gdański sąd wynosi od 3 do 5 miesięcy. Zdarzają się oczywiście sporadyczne sytuacje, gdy okres ten jest znacznie krótszy lub znacznie... dłuższy.

Upadłość konsumencka na terenie Gdyni i okolic | Pomoc prawna

Mieszkańcy Gdyni, i nie tylko, mogą liczyć na naszą pomoc w skutecznym przeprowadzeniu całego postępowania od A do Z. Świadczymy kompleksową obsługę prawną pod kątem każdego aspektu procedury, a pieczę nad klientami sprawują doradca restrukturyzacyjny (syndyk) oraz adwokat. Za bieżące wsparcie odpowiadają z kolei specjaliści ds. upadłościowych. Jesteśmy gośćmi i publikujemy na łamach znanych kanałów na YouTube, portali internetowych i innych mediów.

Upadłością konsumencką zajmujemy się od początku istnienia naszej kancelarii, tzn. końca 2014 r. Początkowo funkcjonowaliśmy w ramach kancelarii prawnej KL Law Polska Sp. z o.o., natomiast na chwilę obecną - w ramach Kancelarii Kozik Trojanowska S.K.A. Jako zespół pracowaliśmy nad ponad trzema tysiącami spraw, które to związane były z szeroko pojętą niewypłacalnością (upadłość konsumencka, gospodarcza lub restrukturyzacja).

Posiadamy biura w trzech, polskich miastach, a jedno z nich mieści się pod adresem: Mściwoja 10/3, 81-361 Gdynia. Zasadniczo w samym centrum  miasta i bardzo blisko dworca Gdynia Główna PKP.

Potrzebujesz pomocy prawników w Gdyni?

Skontaktuj się z nami 58 380 26 56 lub kliknij w "kontakt"!

Filip Kozik

Autor artykułu:

Filip Kozik – syndyk i doradca restrukturyzacyjny, specjalizujący się w sprawach na gruncie prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

Szukasz rozwiązania? Skontaktuj się z nami!