Upadłość konsumencka Rzeszów. Historia naszej klientki – mieszkanki województwa podkarpackiego, jest niewątpliwie godna uwagi. Po pierwsze, Sąd Rejonowy w Rzeszowie ogłosił jej upadłość konsumencką po dwóch tygodniach od momentu złożenia wniosku. Po drugie, gdyby nie upadłość konsumencka, to musiałaby dalej zmagać się z… bagatela 59 wierzycielami.

Upadłość konsumencka Rzeszów

Historia dłużnika, który dzięki upadłości konsumenckiej uwolni się od 59 wierzycieli

W dniu zlecenia sprawy o upadłość konsumencką, klientka znajdowała się w bardzo poważnej sytuacji ekonomicznej. Jej jedyny dochód stanowiła emerytura w kwocie kilkuset złotych, a bieżące wydatki pozwalające zachować minimalny standard życia oscylowały w kwocie dwukrotnie wyższej. Jej trudna sytuacja życiowa wynikała z utraty członka rodziny, z którym pozostawała we wspólnym gospodarstwie domowym, a także niepowodzenia biznesowego.

Dłużniczka, po traumie, którą przeszła wraz ze śmiercią bliskiej jej osoby, zdecydowała się podnieść i zawalczyć o dodatkowy dochód pozwalający jej na samodzielne utrzymanie. Zarejestrowała własną działalność gospodarczą, a ta początkowo przynosiła wymierne korzyści. Wraz ze stopniowym rozwojem firmy, zdecydowała się poszerzyć bazę swoich klientów i zainwestowała w reklamę w internecie. M.in. w tym celu zaciągnęła kilka pożyczek w tzw. chwilówkach. Niestety, konkurencja okazała się zbyt duża, a pogarszający się stan zdrowia ostatecznie doprowadził do tego, że dłużniczka musiała wybrać – albo praca zawodowa, albo poddanie się leczeniu. Brak jakichkolwiek dochodów, brak realnej szansy na podjęcie pracy z uwagi na sytuację zdrowotną i bardzo skromna emerytura spowodowały, że klientka popadła w tzw. spiralę zadłużenia i spłacała kredyt kolejnym kredytem.

Z uwagi na 59 niezadowolonych wierzycieli, zaległości w spłatach, kolejne postępowania windykacyjne, jedynym wyjściem było ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Potrzebujesz pomocy?

Skontaktuj się z nami 58 380 26 56 lub kliknij w "kontakt"!

Upadłość konsumencka przed Sądem Rejonowym w Rzeszowie

Stan faktyczny, w którym znalazła się klientka z Rzeszowa, nie był przykładem idealnej sprawy o upadłość konsumencką. Dopuściła się ona bowiem dwóch czynności, które mogą powodować oddalenie wniosku o upadłość konsumencką.

Po pierwsze, jej stan niewypłacalności powstał w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej. To z kolei powoduje, że winna złożyć wniosek o upadłość przedsiębiorcy w terminie 30 kolejnych dni. Rozmiar prowadzonej firmy nie ma bowiem znaczenia. Obowiązek aplikowania o upadłość obowiązuje zarówno mikroprzedsiębiorców, jak i duże podmioty gospodarcze. Brak wspomnianego wniosku o upadłość przedsiębiorcy może być podstawą oddalenia wniosku o upadłość konsumencką. Klientka z Rzeszowa zaniechała tego obowiązku i działalność z rejestru wyrejestrowała.

We wniosku o upadłość konsumencką zdołaliśmy wykazać, że w powyższej sprawie zachodzą tzw. klauzule rozsądku, które uzasadniają brak wniosku o upadłość przedsiębiorcy i umożliwiają ogłoszenie upadłości konsumenckiej w takim przypadku.

Po drugie, zaciąganie zobowiązań na spłatę poprzednich może być uznane przez sąd za tzw. rażące niedbalstwo, które należy do przesłanek negatywnych bezwzględnych.

Aby nie doszło do zakwalifikowania poczynań dłużnika jako spełniające znamiona rażącego niedbalstwa, konieczne jest wykazanie, że dłużnik dopuścił się jedynie niedbalstwa (zwykłe niedbalstwo nie jest powodem oddalenia wniosku o upadłość konsumencką ? w przeciwieństwie do rażącego niedbalstwa). W kontekście sytuacji dłużniczki zaciąganie kolejnych zobowiązań na spłatę poprzednich było uwarunkowane dramatyczną sytuacją zdrowotną oraz dochodami w postaci emerytury w kwocie ok. 500 zł. Brak dodatkowych funduszy skutkowałby bezdomnością lub całkowitą utratą zdrowia.

Absolutnym rekordem jest jednak czas oczekiwania na postanowienie o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. Sąd Rejonowy w Rzeszowie wydał takie postanowienie na posiedzeniu niejawnym (dłużniczka nie musiała wstawiać się na rozprawie) w ciągu 2 tygodni od dnia złożenia wniosku.

Jesteś dłużnikiem i szukasz pomocy?

Sprawdź jak pomagamy lub zadzwoń: 58 380 26 56!

Filip Kozik

Autor artykułu:

Filip Kozik – syndyk i doradca restrukturyzacyjny, specjalizujący się w sprawach na gruncie prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

Szukasz rozwiązania? Skontaktuj się z nami!