długi polaków

Z końcem 2020 r. już blisko 3 miliony Polaków nie jest w stanie terminowo obsługiwać posiadanych zobowiązań. Zadłużenie polskiego społeczeństwa wzrasta nie tylko względem instytucji bankowych. Rosną również długi względem firm pożyczkowych, operatorów telekomunikacyjnych, czy dostawców różnych usług. Według danych prezentowanych przez BIG InfoMonitor łączne zadłużenie Polaków wynosi nieco ponad 81 mld złotych. Jednym z wyników badań było również twierdzenie, iż Polacy lepiej sobie radzą z gospodarowaniem pieniędzmi, gdy "nie są pewni jutra". Powodem takiego stanu rzeczy jest, oczywiście, zamrożenie gospodarki skutkujące utratą miejsc pracy, czy niewypłacalnością wielu przedsiębiorstw.

Jak jest z oszczędnościami?

Dużą część badanych (50%) wskazywała, że w powodem trudnej sytuacji finansowej w 2020 r. był brak oszczędności. Z kolei część ankietowanych (43%), która pozytywnie oceniła swoją sytuację finansową określiła zgromadzone środki w kategoriach sukcesu.

Ryzyko utraty płynności finansowej skłoniła dużą część społeczeństwa do bardziej racjonalnego wydatkowania. Niektórzy, w obawie o zwiększenie zadłużenia, regulowali swoje zobowiązania przed czasem. Szczególną solidność można zaobserwować w grupie wiekowej od 18 do 34 lat. Wśród osób w tym przedziale wiekowym ubyło dłużników o ponad 25 tys. osób.

Zadowolenie z sytuacji finansowej Polaków

Około 29% ankietowanych wskazało, że ubiegły rok był raczej udany. 26% uznało go za raczej nieudany, a 16% za zdecydowanie nieudany. Ledwie 6% to grupa osób, która uznała ubiegły rok za zdecydowanie udany.

Jako powody kiepskiej sytuacji finansowej w 2020 r. wskazano brak oszczędności, niespodziewane wydatki, niższe niż planowano zarobki oraz problem z opłaceniem rachunków.

Masz problemy z płynnością finansową?

Sprawdź jak możesz uwolnić się od długów ogłaszając upadłość konsumencką!

Struktura zadłużenia Polaków

Według danych BIG InfoMonitor, zwiększa się liczba osób z długami o wartości co najmniej 10 tys. złotych. Liczba takich dłużników wzrosła o ponad 70 tys. i stanowią ok. 42% ogólnej liczby osób zadłużonych. Z kolei osoby mające więcej niż zaległości niż 100 tys. jest już prawie 157 tys. (ok. 5.7% ogółu). Wśród ogółu zaległości częściej są nieregulowane zaległości pozakredytowe (54%), aniżeli te przysługujące instytucjom bankowym.

Charakterystyka przeciętnego dłużnika

Jak się okazuje, to nie na Mazowszu jest najwięcej nierzetelnych dłużników, a na Śląsku. Jest ich najwięcej w grupie wiekowej od 35 do 54 lat. Z danych wynika, że 1 osoba na 8 badanych w tymże przedziale wiekowym ma bieżące problemy z płynnością finansową. Z kolei 6 osób na 10 dłużników stanowią mężczyźni. Średnia wartość zobowiązań mężczyzn jest też wyższa (31 422 zł), aniżeli wysokość zobowiązań wśród kobiet (25 214 zł).

TOP10 dłużników w Polsce

Łączna suma zobowiązań 10 najbardziej zadłużonych osób w Polsce wynosi blisko 444 mln złotych. Rekordzistą jest 47-letni mieszkaniec woj. Pomorskiego z wynikiem na poziomie 75 761 190 zł. Potem są kolejno - mieszkaniec woj. Lubelskiego w wieku 64 lat (73 867 120 zł) i ponownie woj. Pomorskiego w wieku 38 lat (48 056 912 zł).

Poza podium:

  • 47 732 363 zł, mazowieckie, 39 lat;
  • 43 818 651 zł, śląskie, 50 lat;
  • 38 219 686 zł, mazowieckie, 56 lat;
  • 32 687 607 zł, dolnośląskie, 65 lat;
  • 28 570 538 zł, mazowieckie, 63 lata;
  • 27 602 431 zł, mazowieckie 67 lat;
  • 27 599 957 zł, mazowieckie 70 lat.

Jak uporać się z długami?

Skontaktuj się z nami, a zaproponujemy rozwiązanie: 58 380 26 56!

Filip Kozik2

Autor artykułu:

Filip Kozik – syndyk i doradca restrukturyzacyjny, specjalizujący się w sprawach na gruncie prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

Zostaw nam wiadomość, a oddzwonimy!