Specjalizacje

Kompleksowa obsługa prawna dłużnika obejmuje m.in.:

 • przygotowanie wniosku
 • reprezentację w sądzie
 • przygotowanie wszelkich wniosków w toku postępowania
 • kontrolę nad przebiegiem postępowania
 • wsparcie w kontaktach z syndykiem

Wsparcie przedsiębiorców i spółek polega m.in. na:

 • rzetelnej ocenie kondycji przedsiębiorstwa w kontekście niewypłacalności
 • działaniach mających na celu zabezpieczenie interesów członków zarządu
 • przygotowanie wniosku
 • reprezentację w toku postępowania upadłościowego
 • wsparcie w kontaktach z syndykiem

Usługi doradcy restrukturyzacyjnego wiążą się z:

 • analizą kondycji przedsiębiorstwa
 • opracowaniem optymalnego planu wyjścia z trudnej sytuacji ekonomicznej
 • doborem odpowiedniego postępowania restrukturyzacyjnego
 • reprezentację w sądzie
 • kontrolowaniem przebiegu postępowania

Pozostałe usługi

Upadłość pre-pack

Przygotowana likwidacja w upadłości, czyli szybsze postępowanie upadłościowe

Układ na zgromadzeniu wierzycieli

Porozumienie konsumenta z wierzycielami zamiast upadłości

Dla sądów

Pełnimy funkcję w syndyka, nadzorcy układu lub sądowego, czy zarządcy w postępowaniach

Szkolenia

Chętnie dzielimy się posiadaną wiedzą i doświadczeniem na szkoleniach dla firm

Wierzyciel w upadłości lub restrukturyzacji

Reprezentacja interesów wierzycieli w postępowaniach insolwencyjnych

Pozwól sobie pomóc!

Posiadamy biura w Gdańsku, Gdyni i Warszawie, ale reprezentujemy naszych klientów w całej Polsce!