Upadłość konsumencka a prawnik pełniący rolę pełnomocnika. Czy każdy zainteresowany musi korzystać z pomocy kancelarii? Odpowiedź jest prosta: nie każdy dłużnik potrzebuje pełnomocnika w sprawie upadłościowej. W postępowaniach, które prowadzę jako syndyk część upadłych rzeczywiście nie posiłkuje się pomocą prawnika ani na etapie sprawy o ogłoszenie upadłości, ani na etapie postępowania upadłościowego właściwego. Wnioski? Część osób rzeczywiście radzi sobie samodzielnie. Innym, asysta prawnika w upadłości konsumenckiej byłaby zbawienna. Poniżej prezentuję Państwu, bazując na doświadczeniu pełnomocnika i syndyka, 5 argumentów przemawiających za skorzystaniem z profesjonalnej pomocy.

Jednocześnie pragnę wskazać, że osoby które chcą wnioskować o upadłość na własną rękę mogą posiłkować się ogólnodostępną wiedzą prezentowaną na niniejszym portalu lub na naszym kanale na YouTube. Przykładem może być artykuł pt.: Jak samodzielnie przygotować wniosek o upadłość konsumencką?

Przygotowanie (prawidłowe) wniosku o upadłość konsumencką

Spotkałem się z opinią, że wniosek o upadłość konsumencką może wypełnić w zasadzie każdy. Wypełnić - owszem, ale czy skutecznie lub w sposób, który nie skomplikuje mu potem życia? Niekoniecznie. Aby uświadomić Państwu jakie konsekwencje może wywołać nieprawidłowe/nierzetelne przygotowanie wniosku o upadłość konsumencką, przywołam dwie sytuacje, z którymi spotkałem się w trakcie swojej pracy.

Do kancelarii zgłosił się dłużnik, który nie korzystał z pomocy prawnika w upadłości konsumenckiej. Samodzielnie przygotował wniosek i złożył go do sądu. Po upływie kilku tygodniu otrzymał drogą pocztową pismo z postanowieniem o ogłoszeniu upadłości. Odbył już spotkanie z syndykiem, złożył stosowne oświadczenia i wydał swój majątek. Następnie, syndyk otrzymuje informację z urzędu skarbowego, że upadły dwa lata przed dniem złożenia wniosku o upadłość darował na rzecz osoby trzeciej nieruchomość, posiadając już wówczas zobowiązania, których nie regulował. Co się dzieje dalej? Syndyk informuje sąd upadłościowy, a ten doprowadza do umorzenia postępowania upadłościowego z uwagi na podanie nieprawdziwych i niezupełnych informacji.

Innym przykładem może być "podkoloryzowanie" treści uzasadnienia. Wedle zasady - im gorsza sytuacja życiowa, tym lepsza w kontekście upadłości, część dłużników działających na własną rękę lubi nieco naginać stan faktyczny. Warto jednak pamiętać o treści art. 522 ust. 1 i 2 Prawa upadłościowego - podając nieprawdziwe dane trzeba się liczyć z możliwością poniesienia kary pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Dłużnik działający bez prawnika w upadłości konsumenckiej niekoniecznie musi mieć wiedzę z zakresu prawa upadłościowego. Ustanowienie pełnomocnika powinno dawać gwarancję tego, że we wniosku upadłościowym znajdzie się to co powinno.

Zmiany w prawie upadłościowym - większy wpływ wierzycieli

O tym, że upadłość konsumencka przeszła gruntowną rewolucję informowaliśmy wielokrotnie. Nowelizacja z 24 marca 2020 r. spowodowała, że zmieniły się nie tylko warunki ogłaszania upadłości, tryb procedowania, ale też możliwości wpływu wierzycieli na postępowanie.

Działania wierzycieli w toku upadłości konsumenckiej mogą prowadzić choćby do odmowy oddłużenia lub znacznego wydłużenia planu spłaty, np. do 7 lat.

Prawnik a upadłość konsumencka. Istotny w II etapie postępowania

Do dnia 23 marca 2020 r. ogłoszenie upadłości konsumenckiej w większości przypadków wiązało się niemalże z pewnością oddłużenia lub ustanowienia planu spłaty, a następnie oddłużenia.

Po nowelizacji przepisów wygląda to odwrotnie. Ogłoszenie upadłości jest nieco łatwiejsze, ale uzyskanie oddłużenia trudniejsze. Postępowanie upadłościowe może zakończyć się poprzez odmowę oddłużenia lub będzie ono poprzedzone 7-letnim planem spłaty wierzycieli.

Z uwagi choćby na powyższe okoliczności, prawnik w upadłości konsumenckiej nie jest rozwiązaniem pozbawionym sensu. Warto bowiem, aby pełnomocnik upadłego czuwał nad jego interesem i doprowadził do pożądanego efektu. Upadły powinien się spodziewać w trakcie postępowania rozprawy, która będzie miała niebagatelny wpływ na sposób zakończenia postępowania.

Sprawdź kiedy może dojść do odmowy oddłużenia w upadłości konsumenckiej!

Co z wnioskami w trakcie postępowania upadłościowego?

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie jest jedynym pismem procesowym, które dłużnik/upadły składa w toku całej procedury. Regułą jest konieczność przygotowywania dodatkowych pism procesowych. Przykładem może być wniosek o wyłączenie mienia z masy upadłości, czy wniosek o umorzenie zobowiązań bez ustalania planu spłaty. Prawidłowe zredagowanie tego typu pism wraz z odpowiednim uzasadnieniem pozwala na przeprocesowanie sprawy w łagodniejszy dla upadłego sposób.

Upadły i prawnik, a upadłość konsumencka i syndyk

Wyznaczenie syndyka jest nieodłącznym elementem postępowania upadłościowego. Niezależnie od tego w jakim trybie prowadzone jest postępowanie, czy upadły posiada majątek, czy występuje tzw. ubóstwo masy upadłości - syndyk zawsze zostaje powołany do pełnienia swojej funkcji. Bazując na doświadczeniach naszych klientów oraz przeprowadzonych postępowaniach, upadli nie mają zasadniczo większych problemów z syndykami. Zdarzają się oczywiście niechlubne wyjątki.

Spotkaliśmy się z sytuacjami, w których nadgorliwy syndyk żądał przekazania kluczy do mieszkania w ciągu kilku godzin od poinformowania upadłego, kiedy ten przebywał akurat na drugim końcu Polski. Przy okazji grożąc umorzeniem postępowania z powodu niewydania majątku. Zdarzyły się również sytuacje, w których syndyk próbował przekroczyć swoje kompetencje. Tego typu zdarzenia nie mają miejsca często, lecz warto aby upadły mógł posiłkować się pomocą specjalisty, gdy jest to konieczne. Syndyk, to przecież też człowiek, podobnie jak upadły. Błędy i czarne owce zdarzają się wszędzie, więc jeśli upadły może, to warto aby umocował prawnika w upadłości konsumenckiej.

Część z syndyków woli współpracować ze "zorientowanym w temacie" pełnomocnikiem, aniżeli z samym upadłym. Pozwala to na szybsze przebrnięcie przez meandry formalności i szybsze zakończenie upadłości konsumenckiej.

Pomoc prawnika - upadłość konsumencka

Jeśli masz wątpliwości, czy warto korzystać z naszej pomocy, to sprawdź jak pomagamy klikając w przycisk obok. Alternatywnie, zadzwoń do nas bezpośrednio: 58 380 26 56!

Filip Kozik2

Autor artykułu:

Filip Kozik – syndyk i doradca restrukturyzacyjny, specjalizujący się w sprawach na gruncie prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

Zostaw nam wiadomość!