Pierwsze spotkanie upadłego z syndykiem. Czego należy się spodziewać i jak się przygotować?
Syndyk i jego funkcja w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.
Utrata nieruchomości w upadłości na skutek likwidacji majątku. Czego może się spodziewać upadły po sprzedaży dokonanej przez syndyka?