Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne, zdaniem rządu, ma być receptą dla firm, które borykają się z problemami finansowymi na skutek panującej pandemii. Jest też rozwiązaniem przewidzianym w projekcie ustawy zaliczającej się do tzw. tarczy antykryzysowej 4.0.

Czemu restrukturyzacja?

Restrukturyzacja przedsiębiorstwa polega na dojściu do porozumienia z wierzycielami i zawarciu układu. Jeśli jest to konieczne, to wiąże się też z koniecznością przeprowadzenia działań sanacyjnych. Z założenia postępowania restrukturyzacyjne mają zapobiegać upadłościom tych podmiotów, które mają szansę wyjścia z finansowej zapaści.

Mimo czterech rodzajów postępowań przewidzianych przez ustawę Prawo restrukturyzacyjne, zamiarem rządu jest wprowadzenie kolejnego, ale jeszcze bardziej uproszczonego.

Z uproszczonego postępowania restrukturyzacyjne dłużnik będący przedsiębiorcą będzie mógł skorzystać do dnia 30 czerwca 2021 r. Aktualnie trwają jednak prace legislacyjne nad wykorzystaniem uproszczonej restrukturyzacji i wprowadzeniem jej do systemu prawnego na dłuższy okres.

Doradca restrukturyzacyjny kołem ratunkowym przedsiębiorcy?

Uproszczona restrukturyzacja firmy rozpoczyna się od podpisania umowy z doradcą restrukturyzacyjnym oraz dokonania obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, które będzie informowało o rozpoczęciu postępowania. W obwieszczeniu znajdzie się informacja wskazująca, że dłużnik otworzył postępowanie o zatwierdzenie układu w związku ze zmianami wynikającymi z przepisów o uproszczonej procedurze.

Obwieszczenie powinno być dokonane tylko jednokrotnie. Będzie zawierało dane pozwalające na identyfikację dłużnika oraz dane doradcy restrukturyzacyjnego, który pełni funkcję nadzorcy układu. Tego typu obwieszczenie powinno być dokonane w terminie 3 kolejnych dni od momentu podpisania umowy.

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne i jego wszczęcie

Oprócz podpisania umowy z doradcą restrukturyzacyjnym dłużnik powinien mu przekazać także spis wierzytelności, spis wierzytelności spornych i propozycje układowe.

W porozumieniu z nadzorcą układu powinno również dojść do ustalenia dnia układowego. Jest on istotny m.in. z tego względu, iż określa kwoty, z którymi wierzyciele uczestniczą w postępowaniu.

Wykonanie powyższych czynności umożliwia dłużnikowi złożenie wniosku o dokonanie obwieszczenia.

Potrzebujesz pomocy?

Prawnik naszej kancelarii posiada uprawnienia doradcy restrukturyzacyjnego, więc jeśli potrzebujesz pomocy to nie zwlekaj i zadzwoń: 58 380 26 56!

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne - ograniczenia dłużnika

Mimo przeważających zalet dla dłużnika, które wynikają z postępowania, ustawodawca zabezpieczył też interes wierzycieli. Czego dłużnik może się spodziewać po wszczęciu procedury?

Po pierwsze, do uchylenia skutków postępowania (o których poniżej) może dojść wtedy, gdy prowadzą one do pokrzywdzenia wierzycieli. Po drugie, dłużnikowi przysługuje prawo zwykłego zarządu nad majątkiem. Oznacza to tyle, że czynności przekraczające zwykły zarząd, np. zawarcie umowy kredytu, wymagają zgody nadzorcy układu.

Jakie korzyści?

Zalet uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego jest zdecydowanie więcej niż wad. Na skutek podpisania umowy z doradcą restrukturyzacyjnym i dokonania obwieszczenia dochodzi do:

  • ochrony majątku dłużnika na wypadek egzekucji komorniczej;
  • uniemożliwienia wszczęcia kolejnych postępowań egzekucyjnych;
  • uniemożliwienia wykonania zabezpieczenia roszczenia lub zarządzenia zabezpieczenia roszczenia.

Powyższe dotyczy tych wierzytelności, które są objęte układem z mocy prawa. Mając na uwadze to, że postępowanie może trwać maks. 4 miesiące, dłużnik zyskuje istotną ochronę przed wierzycielami przez cały ten okres.

Docelowo procedura będzie się sprowadzała do zawarcia układu z wierzycielami i zachowania przedsiębiorstwa.

Filip Kozik

Autor artykułu

Filip Kozik – syndyk i doradca restrukturyzacyjny, specjalizujący się w sprawach na gruncie prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

Szybki kontakt z kancelarią: