O upadłości konsumenckiej w 2021 roku

Upadłość konsumencka w 2021 roku z pewnością pozostanie atrakcyjnym sposobem wyjścia z długów. Ubiegły rok nie należał do najłatwiejszych, co w oczywisty sposób przełożyło się na rekordową ilość wniosków o upadłość konsumencką. Przewiduje się zatem, że w bieżącym - 2021 roku, upadłość konsumencka wciąż będzie zyskiwała na swojej atrakcyjności. Nic też nie wskazuje, aby ustawodawca dążył do kolejnej rewolucji w przepisach o upadłości osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Mimo tego, że dojdzie do drobnych zmian w przepisach.

Upadłość konsumencka 2021 - trochę statystyk

Wzrost zadłużenia Polaków w 2020 r. przełożył się również na ilość składanych wniosków o upadłość konsumencką. Według danych Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej, w ubiegłym roku ogłoszono ogółem 13 084 upadłości wobec konsumentów. Oznacza to zatem wzrost aż o 64% względem roku poprzedniego! Istotnym powodem takiego stanu rzeczy jest niewątpliwie nowelizacja prawa upadłościowego z marca 2020 r.

Przewiduje się, że w 2021 r. upadłość konsumencka będzie jeszcze popularniejsza. Szacuje się, że powinniśmy spodziewać się ok. 20 tys. postanowień w ciągu całego roku. Celem ustawodawcy winno być zatem dostosowanie rozwiązań systemowych do tego, aby sądy sprostały wzmożonej liczbie postępowań.

Sprawdź jak przebiega upadłość konsumencka od A do Z.

Zmiany w upadłości konsumenckiej w 2021 roku

Wraz z przyjętą nowelą ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych dojdzie do usprawnienia upadłości konsumenckiej już w w 2021 r. Na skutek zmian zmienią się zasady składania pism i dokumentów. Będzie się to odbywało za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, który obsługuje postępowanie sądowe. Doradca restrukturyzacyjny, wyznaczony do roli syndyka, będzie prowadził akta wyłącznie w ramach systemu. Dodatkowo, możliwy będzie dostęp do akt sprawy za pośrednictwem internetu. Z kolei w Krajowym Rejestrze Zadłużonych zostaną poszerzone informacje na temat dłużników. Kolejną zmianą w upadłości konsumenckiej 2021 będzie uatrakcyjnienie tzw. pre-packu. Szybsza sprzedaż majątku będzie opcją szybszego wyjścia z zadłużenia.

Szerzej na temat możliwości upadłości i pre-packu w artykule: Upadłość konsumencka 2020

Kiedy możliwe jest ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej w 2021 r. wiąże się z koniecznością wykazania trzech, podstawowych przesłanek. Po pierwsze, trzeba być konsumentem. Jest to osoba, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Po drugie, dłużnik powinien popaść w stan niewypłacalności. Polega on na utracie zdolności do spłaty wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Po trzecie, centrum życia wnioskującego o upadłość winno się znajdować na terenie kraju.

Należy jednak pamiętać, że ogłoszenie upadłości to dopiero początek II etapu. Wiąże się on z powołaniem syndyka, który przejmuje majątek, jeśli upadły jakikolwiek posiada. Co do zasady, etap ten może prowadzić do:

  1. odmowy oddłużenia - jeśli dłużnik celowo doprowadził do swojej niewypłacalności;
  2. automatycznego umorzenia zobowiązań - pod warunkiem, że dłużnik wykazuje trwałą niezdolność do spłaty wierzycieli;
  3. warunkowego oddłużenia - kolejne 5 lat będzie się wiązało z weryfikacją sytuacji finansowej upadłego. Sąd następnie może umorzyć zobowiązania lub ustanowić plan spłaty wierzycieli;
  4. ustalenia planu spłaty wierzycieli do maksymalnie 7 lat.

Z uwagi na to, że upadłość konsumencka może zakończyć się w różnoraki sposób warto, aby nad sprawą czuwał profesjonalny pełnomocnik.

Chcesz się dowiedzieć więcej?

Zadzwoń: 58 380 26 56 lub wyślij nam wiadomość, a omówimy z Tobą potencjalną sprawę!

Jakie korzyści wiążą się z upadłością konsumencką 2021?

Niewątpliwą zaletą jest możliwość uzyskania umorzenia wszelakich zobowiązań pieniężnych. Istnieją jednak pewne wyjątki, które uniemożliwiają umorzenie np. alimentów. Szerzej na ten temat w artykule: Długi umarzane w upadłości konsumenckiej.

W sytuacji, gdy upadły posiada majątek, np. nieruchomość, to musi liczyć się z jego utratą. Taki skutek występowałby także wtedy, gdyby dłużnik upadłości nie ogłaszał. Do licytacji nieruchomości doszłoby zapewne w ramach postępowania egzekucyjnego. W przypadku upadłości konsumenckiej i sprzedaży mieszkania przez syndyka, upadły ma możliwość otrzymania środków na najem innego lokalu mieszkalnego na okres od roku do dwóch lat. Rozwiązanie to ma na celu ochronę upadłego przed tzw. bezdomnością.

Upadłość konsumencka wydaje się zatem szczególnie atrakcyjnym rozwiązaniem, dłużnik, kolokwialnie mówiąc, jest "goły i wesoły". Niemniej, jeśli posiada jakiś majątek, to również istnieją możliwości wyjścia z trudnej sytuacji ekonomicznej obronną ręką. Należy przecież pamiętać, że bierność w spłacie długów prowadzi do postępowania komorniczego. Tam już przecież nie ma zmiłuj...

Przypomnienie na czym polega upadłość

Upadłość konsumencka to postępowanie sądowe, które umożliwia niewypłacalnemu konsumentowi uzyskanie oddłużenia. Składa się z kilku etapów, a sama procedura inicjowana jest poprzez złożenie wniosku do sądu. Ten jest weryfikowany pod kątem kilku przesłanek. Pierwszą jest zdolność konsumencka. Drugim warunkiem jest stan niewypłacalności. Nie ma bowiem możliwości ogłoszenia upadłości względem osoby wypłacalnej. Trzecia okoliczność ma związek z centrum życia na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Po wydaniu postanowienia o upadłości przez sąd rozpoczęty jest drugi etap postępowania. Istotną w nim rolę odgrywa syndyk, który przejmuje zarząd nad majątkiem upadłego celem jego likwidacji. Wszczęcie tego etapu wywołuje też szereg innego rodzaju skutków, m.in. w aspekcie potencjalnych spadków, czy majątkowych ustrojów małżeńskich.

Ostateczny etap upadłości konsumenckiej może się wiązać m.in. z automatycznym oddłużeniem, czy też ustanowieniem planu spłaty wierzycieli. Po jego wykonaniu dochodzi do oddłużenia upadłego w pozostałych zakresie.

Upadłość osoby fizycznej podlega systematycznym nowelizacjom. Jeszcze kilka lat temu ogłoszenie upadłości graniczyło niemalże z cudem. Pierwsza istotna zmiana nastąpiła z końcem 2014 r. Kolejne, w tym te dotyczące upadłości konsumenckiej 2021, są kwestią czasu.

Ilona Kiejdo2

Autor artykułu:

Ilona Kiejdo - specjalistka ds. upadłościowych w kancelarii prawnej KL Law Polska.

Kontakt z kancelarią: