Jestem przedsiębiorcą, niewypłacalnym, ale nie posiadam żadnego majątku. Co robić? Problem braku majątku w przypadku niewypłacalnych przedsiębiorstw jest widoczny nie tylko w kontekście małych firm. Dotyczy on zarówno niewielkich jednoosobowych działalności gospodarczych, a także spółek prawa handlowego.
Upadłość konsumencka a brak majątku. Tzw. ubóstwo masy upadłościowej nie wpływa w żadnym stopniu na możliwość ogłoszenia upadłości. Brak majątku w kontekście upadłości konsumenckiej skutkuje tym, że koszty postępowania pokrywa tymczasowo Skarb Państwa. Więcej na ten temat w artykule!