Upadłość konsumencka – Toruń, czyli historia niewypłacalnej Dłużniczki, dla której oddłużenie w postępowaniu upadłościowym jest ostatnią deską ratunku. Kilka dni temu reprezentowaliśmy Klientkę przed Sądem Rejonowym w Toruniu, który zdecydował się ogłosić względem niej upadłość w dniu rozprawy.

Upadłość osoby fizycznej – warunki

Przypominamy, że ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest możliwe wobec osoby niewypłacalnej. Niewypłacalność to stan, w którym dłużnik nie może wykonywać wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Kluczowe znaczenie ma to, aby dłużnik nie doprowadził do swojej niewypłacalności na skutek umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa.

Upadłość konsumencka – Toruń. Stan faktyczny

Dłużniczka, mimo trudnej sytuacji rodzinnej, przez wiele lat starała się odpowiednio gospodarować finansami i nie dopuścić do tego, aby ona i jej najbliżsi musieli się martwić o swój byt. Przez długi czas pracowała na dwóch etatach, dzięki czemu mogła utrzymać swoją rodzinę, a także regulować raty kredytu hipotecznego i bieżące płatności.

Moment kryzysowy nadszedł na przełomie lat 2010-2011, gdy straciła obie prace, a jej małżonek zaczął mieć pierwsze poważne zdrowotne. Niestety, ale kilka miesięcy później również mąż Dłużniczki utracił pracę, a jego kondycja fizyczna w znacznym stopniu utrudniała znalezienie jakiegokolwiek zatrudnienia.

Dłużniczka chwytała się zajęć dorywczych, ale dochody starczały jedynie na przeżycie. By przetrwać musiała się zadłużyć. Finalnie, Dłużniczka wyjechała za granicę i podjęła pracę jako opiekunka osób starszych, licząc, że praca na Zachodzie pozwoli jej wyjść na finansową prostą.

Niestety, realia okazały się inne i zarobki pozwalały na pokrycie bieżących kosztów utrzymania oraz opieki medycznej małżonka. Dłużniczka w między czasie utraciła mieszkanie na skutek egzekucji komorniczej i inne przedmioty, które miały jakąkolwiek wartość.

Nie pozostawało jej nic innego jak ogłosić upadłość konsumencką.

Potrzebujesz pomocy?

Skontaktuj się z nami 58 380 26 56 lub kliknij w "kontakt"!

Upadłość konsumencka Toruń – analiza

Analizy sytuacji Dłużniczki należy dokonać w kontekście warunków ogłoszenia upadłości konsumenckiej.

Klientka z Torunia w momencie zgłoszenia się do naszej kancelarii niewątpliwie była już osobą niewypłacalną, tzn. spełniła pierwsze kryterium upadłości osoby fizycznej. Jej niewypłacalność miała już charakter trwały i stały, a najbardziej przeterminowanym zobowiązaniem był kredyt hipoteczny. Oprócz tego wymagalne również były raty kolejnych pożyczek gotówkowych.

Drugim warunkiem jest wyłączenie winy w doprowadzeniu do niewypłacalności. Dłużniczka nie mogła przewidzieć, że pierwszy pracodawca będzie likwidował jej miejsce pracy, a drugi sam ogłosi upadłość. Co więcej, nie mogła przewidzieć również tego, że jej małżonka spotka to samo.

Trzecią przesłanką jest rażące niedbalstwo w pogłębianiu stanu niewypłacalności. Dłużniczka zaciągnęła kilka zobowiązań w momencie, gdy występowały już o niej problemy z płynnością finansową. Z punktu widzenia przepisów dot. upadłości osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej takie zachowanie może być naganne. Istotne jest jednak to, że:

  • po pierwsze, Dłużniczka nie miała innego wyjścia, ponieważ nie miała środków na utrzymanie;
  • po drugie, planowała wyjazd za granicę w celu odzyskania zdolności do spłaty zobowiązań.

Biorąc pod uwagę jej perspektywę przed ogłoszeniem upadłości konsumenckiej, tj. wiek, stan zdrowia jej i jej męża, zarobki i koszty utrzymania, nie można się pokusić o tezę, jakoby sytuacja mogłaby się w niedalekiej przyszłości zmienić.

Dlaczego warto skorzystać z upadłości konsumenckiej?

Korzyści z uzyskania postanowienia o ogłoszeniu upadłości w stosunku do konsumenta jest kilka. Z chwilą wydania postanowienia:

  • dług Klientki nie wzrasta
  • nie musi się obawiać windykacji ze strony wierzycieli, czy postępowania egzekucyjnego
  • odzyskuje komfort psychiczny. Jedyny kontakt następuje z syndykiem

Jeżeli Dłużniczka będzie współpracowała z syndykiem, to może mieć pewność oddłużenia.

W przypadku Klientki z Torunia postępowanie upadłościowe nie potrwa zbyt długo, ponieważ nie posiada ona żadnego majątku.

Jesteś dłużnikiem i szukasz pomocy?

Sprawdź jak pomagamy lub zadzwoń: 58 380 26 56!

Filip Kozik

Autor artykułu:

Filip Kozik – syndyk i doradca restrukturyzacyjny, specjalizujący się w sprawach na gruncie prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

Szukasz rozwiązania? Skontaktuj się z nami!