Kolejna ogłoszona upadłość konsumencka

Tym razem przed Sądem Rejonowym w Łodzi

Mieliśmy okazję reprezentować Klientkę z Łodzi w sprawie o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, której niewypłacalność była następstwem kilku okoliczności – m.in. utraty pracy, problemów rodzinnych i zdrowotnych.

Od początku lat ’90 nic nie wskazywało na to, że rodzinę Klientki spotkają jakiekolwiek problemy finansowe. Małżonkowie mieli dobrze płatną pracę, co z kolei przekładało się na ich zdolność i wiarygodność kredytową. Bieżące zobowiązania były spłacane bez zarzutu. Rodzinę Klientki było stać na spłatę dwóch kredytów hipotecznych i kilku mniejszych pożyczek (głównie kart kredytowych).

Przez bardzo długi czas małżonkowie nie mieli żadnych problemów z regulowaniem rat kredytowych. Pierwszy moment kryzysowy nadszedł w 2009 roku, gdy małżonek Klientki zaczął otrzymywać niższe wynagrodzenie. Sytuacja stała się dramatyczna rok później, kiedy całkowicie stracił pracę i jedynym żywicielem rodziny stała się nasza Klientka. Małżonek podejmował trud, aby znaleźć dodatkowe zatrudnienie, aczkolwiek nie przynosiło to większych rezultatów. W międzyczasie doszło do pogorszenia się jego stanu zdrowia.

Upadłość konsumencka a problemy zdrowotne i rodzinne.

Utrata pracy przez Dłużniczkę

Coraz większe trudności w utrzymywaniu płatności skutkowały kolejnymi postępowaniami windykacyjnymi, a następnie egzekucyjnymi. Z uwagi na to, że tylko nasza Klientka posiadała stałe źródło dochodu, to komornicy swoje działania skierowali przeciwko niej.

Dramatyczna sytuacja finansowa miała również znaczący wpływ na stosunki panujące pomiędzy małżonkami. Brak pracy po stronie męża Klientki powodował kolejne konflikty domowe. W rezultacie, nasze Klientka podjęła decyzję o rozstaniu i odeszła od męża.

Kolejne miesiące dla naszej Klientki były pasmem następnych nieszczęść. Utraciła pracę, a także zdiagnozowano u niej poważne problemy zdrowotne. Przez kilka miesięcy pozostawała bez dochodów i zmuszona była poddać się długotrwałemu leczeniu. Po długim czasie rekonwalescencji powróciła do pracy w call center otrzymując minimalne wynagrodzenie.

Trudna sytuacja finansowa nie powodowała, że unikała kontaktu z wierzycielami, czy organami egzekucji. Cały czas starała się negocjować warunki spłaty i w miarę jakichkolwiek możliwości – wpłacała nawet niewielkie kwoty.

W toku rozmów z komornikiem uzyskała informację o zlicytowaniu mieszkania, w którym mieszkał jej mąż. Oznaczało to, że utraciła już ostatni majątek jaki posiadała.

Chwilę przed kontaktem z naszą kancelarią, Klientka po raz kolejny utraciła pracę. Tym razem firma przeprowadzała redukcję etatów, pozostawiając Dłużniczkę bez możliwości wywiązywania się z zawartych z wierzycielami ugód.

Zdecydowała się skontaktować się z Kancelarią prawna KL Law Polska, i zleciła nam poprowadzenie swojej sprawy o upadłość konsumencką.

Potrzebujesz pomocy?

Skontaktuj się z nami 58 380 26 56 lub kliknij w "kontakt"!

Pomoc w sprawie o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Stan faktyczny Klientki nie wymaga większej analizy, bowiem jednoznacznie z niego wynikało, że niewypłacalność Dłużniczki, a więc stan, w którym utraciła możliwość wykonywania wymagalnych zobowiązań pieniężnych nie jest następstwem jej umyślnego działania, czy rażącego niedbalstwa.

Dzięki skompletowaniu odpowiedniej dokumentacji i właściwemu przygotowaniu wniosku o upadłość konsumencką ogłoszenie postępowania upadłościowego właściwego względem naszej Klientki było jak najbardziej możliwe.

Na dzień składania wniosku o upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Klientka posiadała zadłużenie w wysokości ok. 430.000 złotych. W skład masy upadłościowej wchodzi jedynie wynagrodzenie za pracę.

Istnieją przesłanki do ustalenia ewentualnego planu spłaty wierzycieli, a następnie oddłużenia Klientki.

Nasza Klientka już teraz może się cieszyć z pierwszych korzyści, które niesie ze sobą ogłoszenie upadłości – uwalnia się od windykatorów i komorników. Odzyskuje stabilizację i świadomość tego, że w najbliższym czasie uzyska oddłużenie.

---

Kancelaria prawna KL Law Polska świadczy usługi z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego na terenie całego kraju. Posiadamy biura w Trójmieście (Gdańsk, Gdynia), a także w Warszawie, aczkolwiek reprezentujemy klientów w całej Polsce. Także przed Sądem Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia.

Jesteś dłużnikiem i szukasz pomocy?

Sprawdź jak pomagamy lub zadzwoń: 58 380 26 56!

Filip Kozik

Autor artykułu:

Filip Kozik – syndyk i doradca restrukturyzacyjny, specjalizujący się w sprawach na gruncie prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

Szukasz rozwiązania? Skontaktuj się z nami!