Upadłość konsumencka a 500 plus, czy alimenty. Kilka dni temu miałem przyjemność odbywać konsultację z klientką, która jest zainteresowana ogłoszeniem upadłości konsumenckiej. Jej sytuacja osobista i finansowa w chwili obecnej ma ścisły związek z rozstaniem z małżonkiem.

W trakcie konsultacji zadała pytanie, które jak twierdzi, jest jej jedyną bolączką w związku ze złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej:

Czy świadczenie 500 plus lub alimenty, które będę otrzymywała na dwójkę swoich dzieci, podlegają zajęciu przez syndyka?

Pomimo, że pisaliśmy już o tym co nie wchodzi do masy upadłościowej w ramach artykułu “Skutki ogłoszenia upadłości konsumenckiej wobec majątku dłużnika | Masa upadłości”, a także co robić, gdy syndyk zajmie rzecz nienależącą do dłużnika, to temat związany z alimentami, czy świadczeniem 500 plus w kontekście upadłości konsumenckiej, zasługuje na odrębny materiał.

Upadłość konsumencka a 500 plus, czy alimenty

Świadczenie 500 plus zostało uregulowane ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, a celem tego świadczenia jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

Jak wynika z powyższego, odbiorcą świadczenia 500 plus jest dziecko mimo tego, że wypłata świadczenia odbywa się za pośrednictwem rodzica, czy opiekuna. Jak jest z alimentami na dziecko?

Przez alimenty należy rozumieć regularne, a zarazem obligatoryjne świadczenie na rzecz m.in. dziecka, do którego został zobowiązany rodzic.

Zgodnie z art. 133 par. 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.

Zasada, która wynika z przepisów odnoszących się do alimentów na dziecko jest bardzo podobna do tej, która ma związek ze świadczeniem 500 plus, ich celem jest pokrycie kosztów utrzymania dziecka.

Potrzebujesz pomocy?

Skontaktuj się z nami 58 380 26 56 lub kliknij w "kontakt"!

Upadłość konsumencka a alimenty i 500+ | Czy są powody do obaw?

Odpowiedzi należy szukać w przepisach prawa upadłościowego, w których znajduje się odesłanie do art. 833 kodeksu postępowania cywilnego. Zgodnie z przepisami upadłościowymi i tymi, które regulują postępowania cywilne:

Nie podlegają egzekucji świadczenia alimentacyjne, świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, świadczenia rodzinne, dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe, dla sierot zupełnych, zasiłki dla opiekunów, świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia integracyjne, świadczenie wychowawcze oraz jednorazowe świadczenie, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. poz. 1860).

art. 833 par. 6 kodeksu postępowania cywilnego

Rodzic/rodzice, którzy mają problemy z płynnością finansową nie muszą się dłużej obawiać, że syndyk zajmie ww. świadczenia na skutek ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Po ogłoszeniu upadłości środki uzyskane w ramach programu 500 plus lub otrzymania alimentów wciąż pozostaną do rozdysponowania na dziecko przez rodzica/rodziców.

Czy dług alimentacyjny podlega umorzeniu w upadłości?

Odrębną kwestią, która nie ma bezpośrednio związku z zajęciem świadczeń na dzieci przez syndyka jest to, czy dług alimentacyjny podlega umorzeniu w upadłości konsumenckiej. Ustawodawca jasno wskazał jakiego rodzaju zobowiązania nie podlegają umorzeniu w postępowaniu upadłościowym. Wśród nich wymienione zostały m.in. alimenty.

Więcej na ten temat w artykule Jakie długi nie podlegają umorzeniu w upadłości konsumenckiej?

Jesteś dłużnikiem i szukasz pomocy?

Sprawdź jak pomagamy lub zadzwoń: 58 380 26 56!

Filip Kozik

Autor artykułu:

Filip Kozik – syndyk i doradca restrukturyzacyjny, specjalizujący się w sprawach na gruncie prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

Szukasz rozwiązania? Skontaktuj się z nami!