Kredyt po upadłości konsumenckiej, czyli zagadnienie często poruszane w trakcie konsultacji z klientami. Upadłość konsumencka jest coraz częściej wybieranym narzędziem w kontekście walki z długami. Również z tymi, które wynikają z kredytów. Zmiany w prawie upadłościowym na przestrzeni lat, a także coraz większą świadomość dłużników powoduje, że ogłoszenie upadłości jest najskuteczniejszym rozwiązaniem niespłaconych zobowiązań kredytowych, podatków i innych zobowiązań pieniężnych.

Dla wielu osób stan niewypłacalności jest na tyle dotkliwym doświadczeniem, że na myśl o kolejnych kredytach dostają gęsiej skórki. Z kolei uwolnienie się od długów poprzez upadłość konsumencką oznacza dla nich kategoryczny koniec z jakimikolwiek kredytami. Są jednak też osoby, które po upadłości planują jak najszybszy powrót do powszechnego obrotu gospodarczego. Także w zakresie zaciągania kolejnych zobowiązań. Stąd bardzo często spotykam się z pytaniem ze strony klientów: czy po upadłości konsumenckiej będą mogli korzystać z kredytów?

Czym jest Biuro Informacji Kredytowej i jakie ma znaczenie dla dłużnika?

Warto pamiętać, że każdy dłużnik zaciągający zobowiązanie w banku trafia do rejestru BIK. Biuro Informacji Kredytowej gromadzi dane kredytobiorców wszystkich banków na terenie Polski i przetwarza je przez okres kolejnych 5 lat. Wśród informacji zawartych w raportach BIKu są m.in. kwoty kredytów, wysokość ich rat oraz to, czy są terminowo obsługiwane przez dłużnika.

Jawność wśród banków tego typu informacji służy temu, aby banki każdorazowo mogły weryfikować potencjalnych kredytobiorców i oceniać ich zdolność kredytową oraz rzetelność płatniczą. Zobowiązania spłacane w terminie wpływają korzystnie na ocenę dłużnika, a zaległości utrudniają dostęp do uzyskania finansowania z banku.

W Biurze Informacji Kredytowej znajduje się również informacja o upadłości konsumenckiej dłużnika.

Przypominamy jak działa upadłość konsumencka i co z kredytami po postępowaniu?

Upadłość konsumencka jest postępowaniem sądowym, które prowadzi do umorzenia zobowiązań przez sąd. Procedura składa się z kilku etapów i od upadłego z pewnością wymaga dozy cierpliwości. Co do zasady, umorzeniu podlegają wszelkie zobowiązania pieniężne. Będą to m.in.: kredyty w bankach, a także w parabankach, podatki, zobowiązania wynikające z uprzednio prowadzonej działalności gospodarczej (np. faktury od kontrahentów, ZUS), czy długi u prywatnych osób.

W wielu przypadkach oddłużenie upadłego poprzedzone jest symbolicznym planem spłaty wierzycieli. Z kolei na czym polega owy plan zostało wyjaśnione w artykule pt.: plan spłaty wierzycieli w upadłości konsumenckiej.

Kredyty w trakcie upadłości konsumenckiej

Zaciąganie zobowiązań w trakcie upadłości konsumenckiej jest niezbyt rozsądnym posunięciem, a z pewnością bardzo utrudnionym. Po ogłoszeniu upadłości zaczyna się drugi etap postępowania, w którym pieczę nad majątkiem upadłego sprawuje syndyk. Z kolei informacja o ogłoszeniu upadłości jest podawana w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, czy już obecnie w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nadto, wierzyciele upadłego są informowani bezpośrednio przez syndyka masy upadłości.

Sprawdź jaką rolę pełni syndyk w upadłości konsumenckiej!

Upadły w takiej sytuacji może jedynie zawierać umowy w drobnych sprawach życia codziennego. Jak pokazuje praktyka, mieliśmy już doświadczenie z sytuacjami, w których upadły na tym etapie postępowania zaciągnął kolejne zobowiązanie w banku. W takiej sytuacji środki podlegają zwrotowi do wierzyciela, a upadły może się liczyć z mało pożądanymi konsekwencjami w kontekście procedury upadłościowej.

Co z kredytem po upadłości konsumenckiej?

Kredyt po upadłości konsumenckiej zależny jest od kilku czynników. Po pierwsze, przepisy w żaden sposób nie negują zaciągania kolejnych zobowiązań po skutecznie przeprowadzonej upadłości konsumenckiej. Co więcej, wśród naszych klientów były osoby, które zmuszone były do podejmowania starań ogłoszenia upadłości ponownie, bo zdążyły się zadłużyć. Po drugie, jak wspomniałem już wcześniej - informacja o upadłości jest przetwarzana w BIKu przez okres kolejnych 5 lat. Potencjalny kredytodawca będzie mógł tego typu informację pozyskać. Po trzecie, wiele zależy od aktualnej sytuacji zawodowo-finansowej samego klienta banku. Można wyjść z założenia, że oddłużony kredytobiorca po upadłości jest idealnym kandydatem, bo nie posiada przecież innych zobowiązań. Jeśli do tego kredytobiorca posiada wystarczające dochody, to zaciągnięcie kredytu powinno być możliwe.

Upadłość konsumencka

Rozważasz uzyskanie oddłużenia w ramach upadłości konsumenckiej? Zadzwoń: 58 380 26 56!

Filip Kozik2

Autor artykułu:

Filip Kozik – syndyk i doradca restrukturyzacyjny, specjalizujący się w sprawach na gruncie prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

Wyślij szybką wiadomość!