Upadłość konsumencka w Katowicach

Upadłość konsumencka klientki z Katowic. Kilka tygodni temu mieliśmy okazję prowadzić sprawę o ogłoszenie upadłości konsumenckiej przed Sądem Rejonowym w Katowicach. Nasza klientka popadła w stan zadłużenia na skutek likwidacji jej długoletniego miejsca pracy, a z uwagi na wiek miała ogromne trudności w znalezieniu nowego pracodawcy. Na skutek skutecznego rozpoznania wniosku przez sąd, mieszkanka Śląska może liczyć w niedalekiej przyszłości na oddłużenie.

Życie w Katowicach przed upadłością konsumencką

Życie w dużej aglomeracji z reguły wiąże się z dużymi kosztami utrzymania. Przekonała się o tym nasza klientka, która przez długie lata starała się wiązać koniec z końcem żyjąc we wspólnym gospodarstwie domowym z najstarszym synem. Przez znaczną część swojego życia nie miała znacznych problemów z regulowaniem płatności, a na wypadek powstania niewielkiej zaległości mogła liczyć na pomoc finansową swojego dziecka.

Pierwsze problemy nastały, gdy najstarszy syn postanowił się usamodzielnić i opuścić dom rodzinny. Tym samym, nasza klientka była już zdana sama na siebie i musiała regulować zobowiązania samodzielnie. Warto podkreślić, że znaczna część z nich została zaciągnięta jeszcze w trakcie trwania jej małżeństwa. Były mąż nie poczuwał się jednak do obowiązku partycypowania w spłatach, więc dłużniczka była obciążona kosztami utrzymania, zakupu leków oraz spłaty zobowiązań.

Momentem kulminacyjnym w życiu dłużniczki była likwidacja jej miejsca pracy w zakładzie, w którym pracowała przez niemalże 15 lat. Dłużniczka czyniła wszelkie starania, aby znaleźć dodatkowe źródło zarobkowania. Niestety, z uwagi na wiek przedemerytalny okazało się to bardzo trudne. Ostatecznie, sytuacja finansowa zmusiła ją do zarejestrowania się jako osoba bezrobotna, a tym samym uzyskała prawo do zasiłku przedemerytalnego w kwocie 878 zł netto. Z uwagi na fakt, że wcześniej zarabiała ok. 2 300 zł netto i udawało się jej przeżyć “od pierwszego do pierwszego”, to osiągany dochód w żadnym wypadku nie pozwalał jej na pokrycie bieżących wydatków i spłatę zobowiązań. Gromadzące się zaległości w regulowaniu rat kredytowych skutkowały wszczęciem postępowań windykacyjnych, a następnie sądowych. Dłużniczka nie dawała sobie rady z ogromną ilością telefonów, wezwań do zapłaty, czy kolejnymi pozwami. Zdecydowała się podjąć starania o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Potrzebujesz pomocy?

Skontaktuj się z nami 58 380 26 56 lub kliknij w "kontakt"!

Wydanie postanowienia o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej przez Sąd Rejonowy w Katowicach

Oczekiwanie na oddłużenie

Stan faktyczny mieszkanki Śląska ewidentnie wskazywał na spełnienie wszelkich warunków ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Po pierwsze, dłużniczka była niewypłacalna w rozumieniu ustawy prawo upadłościowe, ponieważ utraciła zdolność do regulowania wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Po drugie, jej niewypłacalność nie była skutkiem umyślnego działania, ponieważ likwidacja miejsca pracy nie zależała od niej samej. Po trzecie, nie występowało rażące niedbalstwo w doprowadzeniu do niewypłacalności z uwagi na zaciąganie zobowiązań w momencie posiadania realnych szans na ich spłatę.

Wiek dłużniczki, a także coraz gorszy stan zdrowia, nie sprzyjały jej w znalezieniu dodatkowych źródeł dochodów, a co za tym idzie – nie miała ona realnych szans na zaspokojenie wierzycieli w przyszłości.

Z merytorycznego punktu widzenia, sprawa dłużniczki z Katowic nie budziła żadnych wątpliwości i kwestią czasu było wydanie postanowienia o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej.

Jesteś dłużnikiem i szukasz pomocy?

Sprawdź jak pomagamy lub zadzwoń: 58 380 26 56!

Filip Kozik

Autor artykułu:

Filip Kozik – syndyk i doradca restrukturyzacyjny, specjalizujący się w sprawach na gruncie prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

Szukasz rozwiązania? Skontaktuj się z nami!