Upadłość konsumencka w Gdańsku

Upadłość konsumencka byłego przedsiębiorcy bez wniosku o upadłość firmy.

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Kilka tygodni temu reprezentowaliśmy klientkę w sprawie o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku. Mimo ogromnych wysiłków klientka nie była w stanie uregulować zadłużenia, które powstało pod koniec lat ’90 w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Spieniężyła wówczas posiadany majątek w celu spłaty wierzycieli, aczkolwiek nie wystarczyło to na pokrycie całości zobowiązania. Rosnące odsetki potęgowały stres u samej klientki, jak i jej członków rodziny.

Dłużniczka prowadziła jednoosobową działalność gospodarczą i przez pewien czas wykazywała przychody pozwalające na utrzymanie całej rodziny. W prowadzenie firmy był również zaangażowany jej mąż. Po kliku nietrafionych inwestycjach spowodowanych m.in. napływem do Polski tanich produktów z Chin, małżeństwo zaczęło popadać w coraz większe długi.

Sytuacja rodzinna zaczęła się pogarszać – częściej dochodziło do rodzinnych kłótni i nieporozumień między małżonkami. Po paru latach zmagań z wierzycielami, klientka zamknęła nierentowny biznes bez składania wniosku o upadłość przedsiębiorcy. Była wówczas w kolejnej ciąży (tym razem zagrożonej), a jej małżonek nie przejawiał chęci do podjęcia pracy. Po urodzeniu dziecka zajęła się wychowaniem potomstwa i przez długi czas starała się regulować zaległości podejmując się dorywczych zajęć. Małżeństwo klientki rozpadło się, a ona została z długami w wysokości ok. 160.000 zł. Na dzień składania wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej klientka nie posiadała żadnego majątku, posiadała jedynie zatrudnienie dające jej wynagrodzenie w kwocie kilkuset złotych.

Potrzebujesz pomocy?

Skontaktuj się z nami 58 380 26 56 lub kliknij w "kontakt"!

Jak pomogliśmy rozwiązać jej sytuację?

Wyjściem jest oddłużenie w ramach upadłości konsumenckiej

W kontekście upadłości konsumenckiej należy pamiętać o warunkach, które należy spełnić, aby takowa upadłość została ogłoszona. Niewątpliwym powodem jej niewypłacalności były nietrafione inwestycje oraz skomplikowana sytuacja rodzinna mająca związek z rozstaniem z małżonkiem i z zagrożeniem ciąży. Całej sytuacji wcale nie pomagał fakt, że małżonek pozostawał bierny wobec powstałych długów i nie miał zamiaru w jakimkolwiek stopniu poprawić zaistniałej sytuacji. Wszystkie problemy finansowe spadły na barki klientki, która musiała starać się unikać windykacji, czy postępowań egzekucyjnych ze strony wierzycieli, oraz opiekować się gromadką dzieci.

Niewypłacalność klientki powstała na początku 2000 roku w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej. Klientka nie złożyła wniosku o upadłość przedsiębiorcy i zamknęła prowadzoną działalność gospodarczą. Takie postępowanie byłych przedsiębiorców może negatywnie wpływać na ogłoszenie upadłości konsumenckiej, chyba że obowiązek złożenia wniosku o upadłość przedsiębiorcy wystąpił ponad 10 lat temu przed złożeniem wniosku o upadłość konsumencką – tak jak miało to miejsce w przypadku naszej klientki. Niedopełnienie obowiązku po stronie przedsiębiorcy nie jest bowiem weryfikowane. Dodatkowo, możliwe było zastosowanie tzw. klauzul rozsądku pozwalających uzasadnić brak owego wniosku w terminie – klientka żyła w niebywałym stresie (rozpad małżeństwa i zagrożenie ciąży) i nie mogła podejmować decyzji w sposób racjonalny.

Stan faktyczny nie wskazywał na umyślne, czy też w skutek rażącego niedbalstwa, doprowadzenie do niewypłacalności.

Jej obecna sytuacja finansowa, osobista i zdrowotna również nie wskazywała na to, że w najbliższym czasie będzie mogła wyjść z długów poprzez ich spłatę.

Sad Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku zdecydował się wszcząć postępowanie upadłościowe właściwe, a mając na względzie brak majątku po stronie upadłej, to postępowanie może zająć ledwie kilka miesięcy.

Jesteś dłużnikiem i szukasz pomocy?

Sprawdź jak pomagamy lub zadzwoń: 58 380 26 56!

Filip Kozik

Autor artykułu:

Filip Kozik – syndyk i doradca restrukturyzacyjny, specjalizujący się w sprawach na gruncie prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

Szukasz rozwiązania? Skontaktuj się z nami!