Upadłość konsumencka w Gdańsku, a konkretnie w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, jest coraz częściej stosowaną metodą radzenia sobie z zobowiązaniami przez mieszkańców Trójmiasta i okolic. Co więcej, coraz częściej widać, że usługa - Upadłość konsumencka Gdańsk, widnieje coraz częściej w ofercie wielu, trójmiejskich kancelarii prawnych. Nie oznacza to jednak, że każdy z prawników posiada odpowiednie przygotowanie merytoryczne oraz doświadczenie w prowadzeniu tychże spraw. Potwierdzać to mogą również stosunkowo częste wizyty w naszym biurze klientów, którzy otrzymują od poprzednich prawników sprzeczne z przepisami informacje. Zastanawiasz się, czy upadłość konsumencka jest dla Ciebie?

Na czym polega upadłość konsumencka?

Jest to postępowanie sądowe, którego celem jest oddłużenie osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Ostateczne oddłużenie dłużnika poprzedzone jest jednak szeregiem czynności, które to wykonuje sąd upadłościowy, np. weryfikacja stanu faktycznego pod kątem zaistnienia odpowiednich okoliczności celem ogłoszenia upadłości, a finalnie - wydania postanowienia o umorzeniu zobowiązań pieniężnych, a także syndyk masy upadłości. Jego zadaniem jest z kolei m.in. ustalenie składu masy upadłości, jego likwidacja, czy choćby weryfikacja przyczyn niewypłacalności upadłego.

Kto może ogłosić upadłość konsumencką?

Dłużnik chcący ogłosić upadłość konsumencką powinien spełnić trzy zasadnicze kryteria. Po pierwsze, powinien być osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Co istotne, upadłość konsumencką może też ogłosić były przedsiębiorca. Konieczne jest jednak wcześniejsze wyrejestrowanie działalności gospodarczej. Po drugie, dłużnik musi być osobą niewypłacalną. Po trzecie, centrum życia dłużnika musi mieścić się na terenie Polski. W przypadku osób zamieszkujących w Gdańsku i okolicach, sądem właściwym będzie Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku.

Jak przebiega upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka jest inicjowane poprzez złożenie wniosku do właściwego miejscowo sądu rejonowego, w którym znajduje się wydział gospodarczy, ds. upadłościowych. Wniosek o ogłoszenie upadłości jest zatem nieodłącznym elementem postępowania. Zasadniczo postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości powinno trwać do 2 miesięcy. Wraz z wydaniem postanowienia o ogłoszeniu upadłości rozpoczyna się drugi etap, czyli postępowanie upadłościowe właściwe. Ten fragment procedury może zakończyć się m.in. automatycznym oddłużeniem lub ustanowieniem planu spłaty wierzycieli i oddłużeniem w pozostałym zakresie.

Sprawdź szczegółowo jak przebiega upadłość konsumencka od A do Z!

Potrzebujesz pomocy?

Skontaktuj się z nami 58 380 26 56 lub kliknij w "kontakt"!

Ile trwa upadłość konsumencka w Gdańsku

Ramy czasowe upadłości konsumenckiej są niezwykle trudne do precyzyjnego ustalenia. Z doświadczenia wiemy, że wiele zależy od tego jaki syndyk oraz sąd prowadzą postępowanie, czy choćby składu majątku dłużnika. Opierając się na przepisach ustawy prawo upadłościowe należałoby wskazać, że postępowanie o ogłoszenie upadłości winno trwać 2 miesiące, a postępowanie upadłościowe właściwe do 6 miesięcy. Do tego dochodzi ewentualny plan spłaty wierzycieli. Niestety, większość postępowań jest prowadzona dłużej niż wskazują to terminy instrukcyjne w ustawie.

Sprawdź ile trwa upadłość konsumencka!

Co jest korzystniejsze, egzekucja komornicza czy upadłość konsumencka?

Odpowiedź na powyższe pytanie jest zależne od indywidualnej sytuacji dłużnika. W zdecydowanej większości przypadków przeprowadzenie postępowania upadłościowego daje gwarancję uwolnienia się od długów, a także przewiduje pewne rozwiązania socjalne, które chronią choćby przed bezdomnością.

Sprawdź co jest korzystniejsze - upadłość konsumencka czy komornik?

Dłużnik w trudnej sytuacji finansowej, powinny poważnie rozważyć przystąpienie do procedury. Jeśli dłużnik jest niewypłacalny, tzn. dłużnik utracił zdolność do spłaty wymagalnych zobowiązań pieniężnych, to sporządzenie wniosku do sądu, a następnie całe postępowanie upadłościowe mogą być dla niego furtką do uwolnienia się od długów.

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Sąd ten jest jedynym w województwie Pomorskim, który dokonuje rozpoznania wniosku o ogłoszenie bankructwa. Jeśli dłużnik więc zamieszkuje ww. województwo, to z pewnością będzie to właściwy do postępowania sąd upadłościowy. Rozpatrzenie wniosku, po nowelizacji przepisów w dniu 24 marca 2020 r., najczęściej ma miejsce na posiedzeniu niejawnym. Jeśli wniosek jest dostatecznie prawidłowo sporządzony, to sąd rozpoznaje wniosek bez wzywania dłużnika do stawiennictwa osobistego w sądzie.

Na tym etapie postępowania, sąd może odmówić ogłoszenia upadłości głównie w oparciu o braki formalne lub fiskalne wniosku. Jeśli takowych nie ma, to nie ma żadnych przeszkód do uruchomienia drugiego etapu, który najczęściej prowadzi do likwidacji majątku upadłego dłużnika (jeśli takowy występuje). Z kolei fundusze masy upadłości podlegają podziałowi pomiędzy uczestniczących w sprawie wierzycieli. Ostatecznie, w przeważającej większości spraw, przygotowywany jest projekt planu spłaty wierzycieli. Na skutek ustalenia planu spłaty wierzycieli przez sąd upadłościowy upadły posiada obowiązek dokonywania bieżących płatności celem uzyskania finalnego oddłużenia.

Szacowany czas trwania postępowania upadłościowego w gdańskim sądzie przy mało skomplikowanej sprawie to łącznie ok. 12 miesięcy.

Upadłość konsumencka Gdańsk | Kancelaria prawna KL Law Polska

Obszarem naszej działalności są sprawy z zakresu prawa upadłościowego oraz restrukturyzacyjnego. Wśród nich należy wymienić m.in. upadłość konsumencką, upadłość lub restrukturyzację firmy. Nadto, wszelkie usługi są świadczone nie tylko przez adwokata posiadającego kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw klientów przed sądami powszechnymi, ale też przez doradcę restrukturyzacyjnego, który prowadzi przed Sądem Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku liczne postępowania upadłościowe i występuje w roli syndyka. Nabyta wiedza praktyczna poprzez reprezentację klientów w charakterze pełnomocników, a także w toku pełnienia określonych funkcji sądowych, daje gwarancję kompleksowej obsługi prawnej na każdym etapie m.in. upadłości konsumenckiej. Nasz zespół przeprowadził już ponad 3 000 spraw związanych z szeroko pojętą niewypłacalnością!

Konsument decydujący się na współpracę z kancelarią może być pewny, że sprawę zaczniemy od analizy sytuacji finansowej oraz prawnej. Docelowo podejmujemy też czynności celem ustalenia wysokości zadłużenia dłużnika, co pozwala potem rzetelnie sporządzić jego wniosek o ogłoszenie upadłości. Przepisy prawa upadłościowego wymagają bowiem od dłużnika wskazania wszystkich swoich zobowiązań. Ostatnia nowelizacja prawa upadłościowego z 24 marca 2020 r. przełożyła się na zmiany w procedurze. Dlatego też zapewniamy klientom naszej kancelarii kompleksowe wsparcie na każdym etapie postępowania upadłościowego.

Nasze biura:

Gdańsk

Wały Piastowskie 1/1508, 80-855 Gdańsk

Gdynia

Mściwoja 10/3, 81-361 Gdynia

Warszawa

Grzybowska 87, 00-844 Warszawa

Jesteś dłużnikiem i szukasz pomocy?

Sprawdź jak pomagamy lub zadzwoń: 58 380 26 56!

Filip Kozik

Autor artykułu:

Filip Kozik – syndyk i doradca restrukturyzacyjny, specjalizujący się w sprawach na gruncie prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

Szukasz rozwiązania? Skontaktuj się z nami!