Trzecia część cyklu "Obalamy mity na temat upadłości konsumenckiej" już jakiś czas temu ujrzała światło dzienne. Mierzymy się zatem z kolejną porcją nieprawidłowych informacji na temat upadłości konsumenckiej, które krążą w internecie!

Na ogłoszenie upadłości konsumenckiej czeka się dwa miesiące - mit nr 1

Zasadniczo, ustawa wyraźnie wskazuje, że sąd rejonowy powinien rozpoznać wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w terminie dwóch miesięcy od dnia złożenia. Warto jednak dodać, że termin ten ma charakter wyłącznie instrukcyjny i jego przekroczenie nie wywołuje po stronie sądu jakichkolwiek reperkusji. W praktyce zatem często dochodzi do tego, w szczególności w dużych sądach upadłościowych, że czas oczekiwania jest dużo dłuższy.

Nawiasem dodam jedynie, że w mniejszych sądach spotykamy się coraz częściej z zaskakująco krótkim czasem trwania postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości, co niewątpliwie jest pocieszające.

Poznaj plusy i minusy upadłości konsumenckiej!

Żeby ogłosić upadłość musisz mieć bardzo wysokie długi - mit nr 2

Wysokość zadłużenia nie ma żadnego znaczenia pod kątem ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Prowadziliśmy już sprawy klientów, których zadłużenie opiewało na kilka milionów złotych, ale też tych z zadłużeniem liczonym na poziomie kilkunastu lub kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Przesłanki do ogłoszenia upadłości konsumenckiej nie wiążą się zatem z wymogiem posiadania długów większych niż X zł.

Sprawdź warunki ogłoszenia upadłości konsumenckiej!

Z komornikiem nie ogłoszę upadłości konsumenckiej - mit nr 3

Prowadzone postępowanie egzekucyjne bardzo często oznacza, że dłużnik jest osobą niewypłacalną, co powoduje spełnienie jednego z warunków ogłoszenia upadłości. Postępowanie egzekucyjne nie stanowi zatem żadnej przeszkody do uruchomienia postępowania upadłościowego. Co ważne, jego wszczęcie, a więc wydanie postanowienia o ogłoszeniu upadłości, powoduje w konsekwencji umorzenie postępowań egzekucyjnych.

Zobowiązań publicznoprawnych nie umorzę w upadłości konsumenckiej - mit nr 4

Umorzeniu w postępowaniu upadłościowym podlegają wszystkie zobowiązania pieniężne, które powstały przed dniem ogłoszenia upadłości. Wyjątek stanowią jedynie te, które są wymienione w art. 491(21) ust. 2 ustawy Prawo upadłościowe. Będą to m.in. zobowiązania alimentacyjne.

Upadłość konsumencką może ogłosić przedsiębiorca - mit nr 5

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej wymaga od dłużnika posiadania statusu konsumenta, czyli osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Oznacza to zatem, że dłużnik będący przedsiębiorcą musi najpierw wyrejestrować działalność gospodarczą, aby móc uzyskać zdolność w zakresie upadłości konsumenckiej.

Dodam jedynie, że długi wynikające z uprzednio prowadzonej działalności gospodarczej również podlegają umorzeniu w ramach procedury przewidzianej dla konsumentów.

Potrzebujesz pomocy w upadłości konsumenckiej?

Skontaktuj się z nami telefonicznie 58 380 26 56 lub kliknij w kontakt!

Filip Kozik2

Autor artykułu:

Filip Kozik – syndyk i doradca restrukturyzacyjny, specjalizujący się w sprawach na gruncie prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.