Upadłość konsumencka a prawnik pełniący rolę pełnomocnika. Czy każdy zainteresowany musi korzystać z pomocy kancelarii?...
Licencjonowany doradca restrukturyzacyjny to osoba, która posiada odpowiednie kwalifikacje do reprezentowania uczestników postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego, a także pełnienia funkcji w toku tejże procedury, np. syndyka.