Zmiana planu spłaty wierzycieli w upadłości konsumenckiej musi najcześciej oznaczać drastyczną zmianę sytuacji majątkowej upadłego. Możemy zatem wyróżnić sobie trzy stany, w których upadły powinien liczyć się ze zmianą planu spłaty wierzycieli.

Zmiana planu spłaty z uwagi na pogorszenie się sytuacji zawodowej

Istnieje stosunkowo dużo okoliczności, które mogą powodować zmianę możliwości zarobkowych upadłego. O przyczynach zmian można mówić m.in. w kontekście stanu zdrowia, czy nawet sytuacji gospodarczej w kraju. Nie jest zatem wielkim zaskoczeniem to, że upadły wobec którego ustanowiono plan spłaty wierzycieli może domagać się jego zmiany.

Zakładając zatem, że upadły traci możliwości wykonywania planu spłaty na poziomie wcześniej ustalonym przez sąd z uwagi na pogorszenie się jego stanu zdrowia, jakie ma wyjście z takiej sytuacji?

Celem zmiany planu spłaty upadły może złożyć stosowny wniosek do sądu upadłościowego. Ten, po wysłuchaniu wierzycieli, może zmienić plan spłaty wierzycieli.

Warto jednak pamiętać, że w takiej sytuacji może dojść do zmniejszenia wysokości raty, aczkolwiek sąd ma możliwość wydłużenia planu. Górną granicą dla sądu jest 18 miesięcy.

Utrata zdolności do spłaty w ramach planu spłaty

Kolejną sytuacją wymagającą omówienia będzie całkowita utrata zdolności do wykonywania jakichkolwiek spłat przez upadłego.

Jeżeli u upadłego dochodzi do całkowitej utraty zdolności płatniczej, to sąd może uchylić wcześniej ustanowiony plan i umorzyć jego zobowiązania.

Sprawdź jakie zobowiązania podlegają umorzeniu w upadłości konsumenckiej: Co z długami po upadłości konsumenckiej?

Takie rozwiązanie jest jednak możliwe wtedy, gdy utrata zdolności do spłat:

  • ma charakter trwały;
  • wynika z okoliczności niezależnych od woli upadłego.

Istotna poprawa sytuacji majątkowej, a zmiana planu spłaty

Upadłość konsumencka często umożliwia dłużnikom odblokowanie ich potencjału zarobkowego. Może zatem dojść do tego, że po procesie upadłościowym dochodzi do istotnej poprawy sytuacji majątkowej.

Powstaje zatem pytanie, czy zmiana planu spłaty może mieć miejsce na skutek większego wynagrodzenia za pracę lub wyższych dochodów z działalności gospodarczej. Odpowiedź, ku ucieszy wielu upadłych, brzmi: NIE! Ustawodawca wykluczył możliwość zwiększenia planu spłaty w oparciu o ww. okoliczności.

Kiedy zatem może dojść do zmiany planu spłaty? "Istotna poprawa sytuacji majątkowej upadłego" jest dość obszernym zwrotem. Należy jednak zakładać, że powodem zmian w planie spłat może być np.: spadek lub... wygrana w totolotka :).

Aby do jakiejkolwiek zmiany jednak doszło, to konieczny do tego wszystkiego jest jeszcze wniosek któregoś z wierzycieli.

Potrzebujesz pomocy ze zmianą planu spłaty?

Skontaktuj się z nami! Możemy Cię reprezentować przed sądem lub przygotować odpowiednie wnioski! Kontakt: 58 380 26 56

Filip Kozik kancelaria

Autor artykułu:

Filip Kozik – syndyk i doradca restrukturyzacyjny, specjalizujący się w sprawach na gruncie prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

Wyślij e-mail!