Uzyskanie oddłużenia w ramach upadłości konsumenckiej oznacza umorzenie wszystkich zobowiązań pieniężnych, które zostaną wskazane we wniosku o upadłość. Są jednak takie długi, które nie mogę zostać objęte postępowaniem o upadłość konsumencką – jakie? Więcej informacji znajdziecie Państwo zapoznając się z treścią artykułu!