Jak pomagamy?

Nowa upadłość konsumencka, której zasady zaczynają obowiązywać od 24 marca 2020 r. zasadniczo zmienia przebieg całej procedury upadłościowej. Wciąż polega na umorzeniu zobowiązań upadłego niewykonanych w ramach upadłości i dostępna jest dla osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej.

Ogłoszenie upadłości przez sąd nie oznacza jednak jednoczesnego uzyskania oddłużenia. Z tego też względu tak istotne jest rzetelne i fachowe prowadzenie sprawy od początkowego etapu do momentu zakończenia.

Kompleksowa obsługa prawna nowej upadłości konsumenckiej polega m.in. na:

  • wstępnym doradztwie celem oszacowania szans i możliwych wariantów prowadzenia postępowania;
  • sprawnym przygotowaniu wniosku o ogłoszenie upadłości wraz z niezbędnymi załącznikami;
  • reprezentacji dłużnika przed sądem upadłościowym;
  • przygotowywaniu odpowiednich wniosków w toku postępowania upadłościowego;
  • kontrolowaniu przebiegu postępowania;
  • kontaktach z syndykiem.

Od czego zacząć?

Konsultacja

W biurze lub zdalnie (telefon, Skype). Musimy lepiej poznać Twoją sytuację!

Zlecenie

Powierzenie sprawy w nasze ręce jest zabezpieczone umową z kancelarią.

Dokumenty

Dokumenty oraz kontakt z klientem są niezbędne do prowadzenia sprawy!

Korzyści

Oddłużenie

Postępowanie upadłościowe prowadzone wobec konsumenta nie wymaga od dłużnika posiadania majątku. Celem jest umorzenie zobowiązań, które nie zostały zaspokojone w toku procedury. Gdy dłużnik nie doprowadził celowo do swojej niewypłacalności, to może liczyć na oddłużenie!

Masz nieruchomość?

Ogłoszenie upadłości wiąże się z utratą majątku. Jeśli syndyk spienięży Twoją nieruchomość, to możesz uzyskać środki na najem innego lokalu mieszkalnego! 

Czas

Nowa upadłość konsumencka ma być w praktyce mniej skomplikowana i szybciej prowadzona niż przed nowelizacją przepisów. W sprawy nieszczególnie skomplikowane będzie zaangażowany wyłącznie syndyk, bez sędziego-komisarza!