Jak pomagamy?

Upadłość przedsiębiorstwa, a precyzyjniej upadłość na zasadach ogólnych, stosowana jest m.in. do podmiotów prowadzących aktywną działalność gospodarczą. Procedura odnosi się do przedsiębiorców w rozumieniu kodeksu cywilnego i będą to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne) i jednostki organizacyjne posiadające zdolność prawną (np: spółki osobowe).

Ponadto, zdolność upadłościową posiadają też wspólnicy spółek osobowych, którzy ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem, czy partnerzy w spółce partnerskiej.

Obowiązujące przepisy nakładają obowiązek zgłoszenia wniosku o upadłość w terminie 30 dni od momentu wystąpienia stanu niewypłacalności. W innym wypadku przedsiębiorca lub członek zarządu spółki kapitałowej powinien się liczyć z:

  • odpowiedzialnością odszkodowawczą wynikającą z art. 21 ust. 3 Prawa upadłościowego;
  • odpowiedzialnością członków zarządu spółki z o.o. majątkiem osobistym za zobowiązania spółki na gruncie art. 299 Kodeksu spółek handlowych;
  • odpowiedzialnością członków zarządu za zobowiązania podatkowe, co wynika z art. 116 Ordynacji podatkowej;
  • orzeczeniem o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej na okres od 1 roku do 10 lat, zgodnie z art. 373 ust. 1 Prawa upadłościowego.

Z uwagi na powyższe warto korzystać z pomocy specjalistów. Pomagamy m.in. w:

  • rzetelnej ocenie kondycji przedsiębiorstwa w kontekście niewypłacalności;
  • działaniach mających na celu zabezpieczenie interesów członków zarządu;
  • przygotowaniu wniosku;
  • reprezentacji w toku postępowania upadłościowego;
  • wsparciu w kontaktach z syndykiem.

Istotne elementy

Analiza

Rzetelna analiza kondycji ekonomicznej. Stan niewypłacalności determinuje termin.

Termin

Termin na złożenie wniosku o upadłość wynosi 30 dni od momentu powstania stanu niewypłacalności.

Wniosek

Wniosek nie może zabierać braków formalnych, bo dojdzie do jego zwrotu.

Korzyści

Nieruchomość

Dłużnik prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, którego nieruchomość zostanie zlikwidowana w ramach postępowania upadłościowego będzie chroniony przed bezdomnością. Do niedawna zasada ta dotyczyła jedynie konsumentów.

Oddłużenie

Postępowanie wobec osoby fizycznej należy prowadzić tak, aby rzetelny dłużnik mógł uzyskać oddłużenie.

Odpowiedzialność członka zarządu

Terminowe złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki z o.o. może powodować uwolnienie się od odpowiedzialności majątkiem osobistym za zobowiązania spółki.