Ogłoszenie upadłości wywiera określone skutki. Także w związku działalnością w ramach spółek kapitałowych.
Upadłość w ramach pre-packu, czyli przygotowana likwidacja. Jak skutecznie i szybko przeprowadzić upadłość firmy?
Utrata nieruchomości w upadłości na skutek likwidacji majątku. Czego może się spodziewać upadły po sprzedaży dokonanej przez syndyka?
Niewypłacalność stanowi podstawową przesłankę pozytywną ogłoszenia upadłości. Co się dzieje, gdy zobowiązania mają charakter sporny?