Upadłość konsumencka oznacza powstanie masy upadłości i utratę prawa do zarządu nad majątkiem upadłego. Nie musi jednak oznaczać, że upadły zostanie z niczym! Szczegóły w artykule!
Upadłość konsumencka w Gdańsku. Historia upadłości dłużnika przed Sądem Rejonowym Gdańsk-Północ.
Syndyk i jego funkcja w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.
Upadłość konsumencka a brak majątku. Tzw. ubóstwo masy upadłościowej nie wpływa w żadnym stopniu na możliwość ogłoszenia upadłości. Brak majątku w kontekście upadłości konsumenckiej skutkuje tym, że koszty postępowania pokrywa tymczasowo Skarb Państwa. Więcej na ten temat w artykule!
Adams also came to understand how important it was that his carefully crafted photos were reproduced to best effect. At Bender’s invitation, he joined the prestigious Roxburghe Club, an association devoted to fine printing and high standards in book arts.
Utrata nieruchomości w upadłości na skutek likwidacji majątku. Czego może się spodziewać upadły po sprzedaży dokonanej przez syndyka?
Niewypłacalność stanowi podstawową przesłankę pozytywną ogłoszenia upadłości. Co się dzieje, gdy zobowiązania mają charakter sporny?
Wpływ upadłości konsumenckiej na zawarte umowy, czy spadek – z jakimi skutkami dłużnik powinien się liczyć w momencie ogłoszenia upadłości? Dzisiaj odnosimy się do wybranych rodzajów umów oraz kwestii spadkowych.
Uzyskanie oddłużenia w ramach upadłości konsumenckiej oznacza umorzenie wszystkich zobowiązań pieniężnych, które zostaną wskazane we wniosku o upadłość. Są jednak takie długi, które nie mogę zostać objęte postępowaniem o upadłość konsumencką – jakie? Więcej informacji znajdziecie Państwo zapoznając się z treścią artykułu!