O tym, że upadłość konsumencka po 24 marca 2020 r. wygląda zasadniczo inaczej niż poprzednie...
Układ konsumencki ma być rozwiązaniem, które będzie zapobiegało ogłoszeniu upadłości. Jednocześnie dłużnik będzie mógł liczyć na zmianę zasad dalszych spłat po zawarciu układu z wierzycielami.
Zmiany w przepisach o upadłości konsumenckiej w 2020 r. Wszystko co czeka dłużnika składającego wniosek po 24 marca!
Historia Artura Ligęski, która doprowadziła do ogłoszenia upadłości konsumenckiej.
Doradca restrukturyzacyjny był gościem programu #RZECZoPRAWIE emitowanym przez Rzeczpospolita TV.
Odpowiedzialność majątkowa małżonków zarówno na gruncie prawa cywilnego – prawa zobowiązań, nierozerwalnie powiązana jest z...
Ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest możliwe nawet wtedy, gdy dłużnik posiada jednego wierzyciela. Więcej na ten temat w artykule!
Zastanawiasz się jacy wierzyciele mogą stanowić niebezpieczeństwo w trakcie upadłości konsumenckiej? Odpowiedzi staramy się udzielić w ramach niniejszego artykułu!
Licencjonowany doradca restrukturyzacyjny to osoba, która posiada odpowiednie kwalifikacje do reprezentowania uczestników postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego, a także pełnienia funkcji w toku tejże procedury, np. syndyka.