Działalność gospodarcza zarejestrowana na jednego z małżonków, a faktycznie prowadzona przez drugiego? Schemat, który bardzo często powtarza się wśród naszych klientów.

Stan faktyczny

Przedsiębiorstwo było zarejestrowane na jednego (żonę) z małżonków, lecz faktycznie prowadzone było przez drugiego (męża). Firma działała w branży o "raczej męskim" profilu. Gdy małżonek uległ wypadkowi, który wiązał się z jego długą rekonwalescencją, małżonka została postawiona przed koniecznością prowadzenia biznesu. Nie mając ku temu żadnego przygotowania, ani doświadczenia, doszło do utraty płynności finansowej przez przedsiębiorstwo.

Rozwiązanie

Wyzwanie

Dłużniczka posiadała majątek dużej wartości - w sumie wart był ok. 2 mln złotych. Spieniężenie aktywów poza postępowaniem upadłościowym i tak nie skutkowałoby zaspokojeniem wszystkich wierzycieli w całości.

Co osiągneliśmy?

Sąd upadłościowy zdecydował o ogłoszeniu upadłości mimo wątpliwości, czy likwidacja masy upadłości pozwoli na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego i dojdzie do częściowego zaspokojenia wierzycieli.

Ostatecznie, sąd zdecydował o umorzeniu części zobowiązań po wykonaniu planu spłaty wierzycieli. Sąd nie dopatrzył się umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa.

Ilość wierzycieli

89

Wartość majątku

2 000 000 zł