Historia naszej klientki w pełni potwierdza przysłowie: "z rodziną najlepiej na zdjęciach". Bezpośrednim powodem jej niewypłacalności była "przedsiębiorczość" ojca, który doprowadził do niewypłacalności wszystkich członków rodziny. Za wyjątkiem siebie samego.

Stan faktyczny

Zadłużenie klientki powstało pod wpływem ojca, a zarazem głowy rodziny, który prowadził działalność gospodarczą (zarejestrowaną na drugie dziecko – 18-letniego syna). Do pewnego momentu z dobrymi wynikami. Ojciec dłużniczki miał problemy z nieuregulowanymi płatnościami, a więc przenosił ciężar brania kredytów i pożyczek kolejno na swoją żonę, a następnie na dwójkę swoich potomków.

Zapożyczenie osób w tak młodym wieku było możliwe, ponieważ wcześniej zostało przeniesione prawo własności do nieruchomości z rodziców na dzieci. Należy również dodać, że pozostali członkowie rodziny nie zaciągali kredytów dobrowolnie, a jedynie na skutek nieustannej presji wywieranej przez ojca, który chcąc utrzymać prowadzoną przez siebie działalność gospodarczą doprowadził do sytuacji, w której zadłużenie małżonki sięgało blisko 250 tys. zł, jednego z synów 1.5 mln zł i naszej klientki 800 tys. zł.

Sytuacja finansowa rodziny nie napawała optymizmem i na domiar złego, matka klienta zachorowała na nowotwór, co znacznie wpłynęło na relacje między rodzicami. Finalnie, ojciec odszedł od rodziny i zostawił ją z długami na ponad 2 mln złotych i mieszkaniem, którym dzieci poręczały zobowiązania.

Rozwiązanie

Wyzwanie

Należy wskazać, że nasza klientka podejmowała starania o ogłoszenie upadłości konsumenckiej zanim doszło do zmiany przepisów w dniu 31 grudnia 2014 r. Wtedy wniosek podlegał oddaleniu z uwagi na brak wystarczającego majątku. Zmiana przepisów spowodowała, że ogłoszenie upadłości konsumenckiej było możliwe również wtedy, gdy dłużnik nie miał żadnych aktywów. Konieczne zatem było podjęcie ponownej próby.

Co osiągneliśmy?

Nasza klientka już na pierwszej rozprawie uzyskała postanowienie o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. Stan faktyczny nie budził wątpliwości sądu, co do tego, że warunki upadłości są spełnione.

Jednocześnie, nasza klientka dała nadzieję na oddłużenie pozostałych członkom rodziny - matce i bratu.

Wysokość zadłużenia

800 000 zł

Majątek - udziały

150 000 zł

Plan spłaty

0 zł/msc