Członek zarządu spółki z o.o. posiada zdolność w zakresie upadłości konsumenckiej. Oznacza to, że może ogłosić upadłość na tych samych zasadach co osoba, która pracuje "na etacie".

Stan faktyczny

Reprezentowaliśmy klienta, który posiadał zobowiązania wynikające z wcześniej prowadzonej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Gdy wcześniej prowadzona spółka popadła w stan niewypłacalności, to klient, jako reprezentant spółki, nie złożył wniosku o ogłoszenie jej upadłości. Wierzyciele, w związku z art. 299 KSH, wszczęli postępowania egzekucyjne z jego majątku prywatnego.

Więcej na temat upadłości spółki z o.o. i konsekwencjach dla członka zarządu

Na dzień składania wniosku o upadłość konsumencką pełnił on funkcję w zarządzie innej spółki.

Rozwiązanie

Wyzwanie

Sądy upadłościowe ze szczególną uwagą rozpoznają wniosku o upadłość konsumencką członków zarządu spółek z o.o. Wynika to bowiem z tego, że zdarzają się przypadki, w których sposobem na życie dłużnika jest zwyczajne zadłużanie spółki.

Wątpliwości może być też budzić rzetelność dłużnika, jeśli ten nie złożył wniosku o upadłość spółki w terminie.

Co osiągneliśmy?

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie postanowił o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej dłużnika.

Upadły nie posiadał żadnego majątku. Przez ostatnie 25 lat żył w ustroju rozdzielności majątkowej, co przekładało się na bezpieczeństwo majątku jego małżonki.

Wysokość zobowiązań

2 500 000 zł

Wartość majątku

0 zł

Plan spłaty wierzycieli

12 miesięcy