"Pieniądze szczęścia nie dają, najważniejsze jest zdrowie". Tego typu stwierdzenie z pewnością słyszała niejedna osoba. Często jest jednak tak, że brak zdrowia przekłada się na brak pieniędzy. Tym bardziej, gdy koszty dwóch operacji liczone są w dziesiątkach tysięcy złotych.

Stan faktyczny

Skontaktowała się z naszą kancelarią mieszkanka Warszawy, która popadła w spiralę zadłużenia. Dłużniczka zaciągnęła zobowiązania już wiele lat wcześniej. W związku z dobrze płatną pracą, a także rozsądnym gospodarowaniem, wywiązywała się ze spłat należycie. Problemy z brakiem płynności finansowej zaczęły się pojawiać, gdy dłużniczka musiała przejść po raz drugi poważną operację kolana.

Kontuzja w znacznym stopniu ograniczała samodzielną mobilność dłużniczki. Przekładała się również na dużo niższe dochody i liczne absencje w miejscu pracy. Ostatecznie zdecydowała się przejść na emeryturę, która to wynosiła ledwie 1/3 wcześniejszego dochodu z tytułu wynagrodzenia za pracę.

Dłużniczka nie dopuszczała do siebie myśli o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. Jej pierwotnym założeniem były negocjacje z wierzycielami.

Rozwiązanie problemu

Wyzwanie

Jak się okazało, najtrudniejszym było przekonanie dłużniczki, że ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie pozbawi jej wszystkiego, w tym także i... godności.

Co więcej, w zaistniałym stanie faktycznym nie było żadnych szans na porozumienie się z wierzycielami. Dodatkowo występowały przesłanki (zdrowotne) umożliwiające skuteczne wyłączenie mienia (auta) z masy upadłości.

Co osiągnęliśmy

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie przychylił się do stawianych przez nas tez we wniosku i postanowił o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej dłużniczki.

Na odpowiednim etapie postępowania upadłościowego udało się też złożyć skuteczny wniosek o to, aby dłużniczka zachowała posiadane auto. Było ono niezbędne do przemieszczania się z uwagi na automatyczną skrzynię biegów, co miało istotne znaczenie w kontekście stanu zdrowia dłużniczki.

Wysokość zadłużenia

100 000 zł

Plan spłaty wierzycieli

120 zł/msc

Czas trwania planu spłaty

10 miesięcy