Koszy związane z postępowaniem upadłościowym przedsiębiorcy często są główną bolączką dłużnika prowadzącego własną firmę. W jaki sposób są one ustalane przez sąd?
Ogłoszenie upadłości wywiera określone skutki. Także w związku działalnością w ramach spółek kapitałowych.
Upadłość w ramach pre-packu, czyli przygotowana likwidacja. Jak skutecznie i szybko przeprowadzić upadłość firmy?
Upadłość spółki z o.o. – postępowanie o upadłość spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest regulowane przepisami ustawy prawo upadłościowe i przesłanką do ogłoszenia upadłości jest, podobnie jak w przypadku działalności gospodarczych, jedynie niewypłacalność.
Utrata nieruchomości w upadłości na skutek likwidacji majątku. Czego może się spodziewać upadły po sprzedaży dokonanej przez syndyka?
Niewypłacalność stanowi podstawową przesłankę pozytywną ogłoszenia upadłości. Co się dzieje, gdy zobowiązania mają charakter sporny?