Niewypłacalność stanowi podstawową przesłankę pozytywną ogłoszenia upadłości. Co się dzieje, gdy zobowiązania mają charakter sporny?
Wpływ upadłości konsumenckiej na zawarte umowy, czy spadek – z jakimi skutkami dłużnik powinien się liczyć w momencie ogłoszenia upadłości? Dzisiaj odnosimy się do wybranych rodzajów umów oraz kwestii spadkowych.
Uzyskanie oddłużenia w ramach upadłości konsumenckiej oznacza umorzenie wszystkich zobowiązań pieniężnych, które zostaną wskazane we wniosku o upadłość. Są jednak takie długi, które nie mogę zostać objęte postępowaniem o upadłość konsumencką – jakie? Więcej informacji znajdziecie Państwo zapoznając się z treścią artykułu!