Utrata nieruchomości w upadłości na skutek likwidacji majątku. Czego może się spodziewać upadły po sprzedaży dokonanej przez syndyka?
Niewypłacalność stanowi podstawową przesłankę pozytywną ogłoszenia upadłości. Co się dzieje, gdy zobowiązania mają charakter sporny?
Wpływ upadłości konsumenckiej na zawarte umowy, czy spadek – z jakimi skutkami dłużnik powinien się liczyć w momencie ogłoszenia upadłości? Dzisiaj odnosimy się do wybranych rodzajów umów oraz kwestii spadkowych.
Uzyskanie oddłużenia w ramach upadłości konsumenckiej oznacza umorzenie wszystkich zobowiązań pieniężnych, które zostaną wskazane we wniosku o upadłość. Są jednak takie długi, które nie mogę zostać objęte postępowaniem o upadłość konsumencką – jakie? Więcej informacji znajdziecie Państwo zapoznając się z treścią artykułu!