Licencjonowany doradca restrukturyzacyjny to osoba, która posiada odpowiednie kwalifikacje do reprezentowania uczestników postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego, a także pełnienia funkcji w toku tejże procedury, np. syndyka.
Zastanawiasz się co może Cię czekać po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej? Zapoznaj się z niniejszym artykułem!
Ogłoszenie upadłości konsumenckiej wywiera określonych skutków. Wpływa także na sytuację poręczycieli.
Ogłoszenie upadłości wywiera określone skutki. Także w związku działalnością w ramach spółek kapitałowych.
Historia upadłości konsumenckiej klientki z Elbląga. Szczegóły w niniejszym artykule!
Historia upadłości konsumenckiej klienta z Katowic. Szczegóły w niniejszym artykule.
Historia upadłości konsumenckiej klienta z Rzeszowa. Walka z 59 wierzycielami.
Czy ogłoszenie upadłości konsumenckiej może pozbawić alimentów i świadczenia 500+?
Upadłość konsumencka w Toruniu. Historia upadłości dłużnika przed Sądem Rejonowym w Toruniu.