Historia Artura Ligęski, która doprowadziła do ogłoszenia upadłości konsumenckiej.
Adwokat Justyna Nowak-Trojanowska była gościem programu #RZECZoPRAWIE emitowanym przez Rzeczpospolita TV.
Doradca restrukturyzacyjny był gościem programu #RZECZoPRAWIE emitowanym przez Rzeczpospolita TV.
Odpowiedzialność majątkowa małżonków zarówno na gruncie prawa cywilnego – prawa zobowiązań, nierozerwalnie powiązana jest z nienależytym (niepełnym) lub całkowitym niewykonaniem konkretnego zobowiązania przez dłużnika. Z zasad ogólnych prawa cywilnego wynika to, iż każdy – bez wyjątku – odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem. Jak wygląda odpowiedzialność za zobowiązania w małżeństwie? Zawarcie związku małżeńskiego a...
Ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest możliwe nawet wtedy, gdy dłużnik posiada jednego wierzyciela. Więcej na ten temat w artykule!