Upadłość przedsiębiorcy zasadniczo różni się od upadłości konsumenckiej. Różnice występują nie tylko na gruncie proceduralnym, lecz mają także ścisły związek z charakterem samej upadłości. Upadłość konsumencka spełnia funkcję głównie oddłużeniową (pozbycie się długów przez upadłego), a także funkcję windykacyjną (spieniężenie całego lub w części majątku osoby upadłej i przekazanie uzyskanych środków na poczet wierzycieli). Procedura upadłościowa przewidziana dla przedsiębiorców ma charakter stricte windykacyjny – chodzi o zaspokojenie wierzycieli w jak największym stopniu. W przypadku upadłości spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z reguły dochodzi również do wykreślenia jej z rejestru i utraty bytu prawnego.

Upadłość przedsiębiorcy a obowiązek złożenia wniosku

Z uwagi na obowiązujące przepisy, aby osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą mogła uzyskać oddłużenie w ramach upadłości, w większości przypadków konieczne jest przeprowadzenie dwóch procedur – w pierwszej kolejności należy aplikować o upadłość przedsiębiorcy, by później złożyć wniosek o upadłość konsumencką.

W związku z określonymi terminami na złożenie wniosku o upadłość firmy, bardzo istotna jest wczesna reakcja zadłużonego przedsiębiorcy po to, by później uniknąć negatywnych konsekwencji w kontekście upadłości konsumenckiej. Prawnicy kancelarii prawnej KL Law Polska weryfikują, czy moment do złożenia wniosku o upadłość przedsiębiorcy jest właściwy (powstanie stanu niewypłacalności). Następnie wskazują listę niezbędnych dokumentów, które należy przygotować i przygotowują wniosek o upadłość, by został on złożony w 30-dniowym terminie od momentu utraty zdolności do wykonywania wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Korzystając z usług kancelarii prawnej KL Law Polska możecie Państwo liczyć na wsparcie ze strony profesjonalnych pełnomocników w trakcie rozprawy, którzy dbają o Państwa interesy na każdym etapie postępowania.

Upadłość przedsiębiorcy – Upadłość spółki

Jako kancelaria prawna pomagaliśmy już w procedurach upadłościowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek osobowych przewidzianych przez przepisy kodeksu spółek handlowych, a także jednoosobowych działalności gospodarczych. Pomoc prawną świadczymy na terenie całego kraju i zajmowaliśmy się sprawami o upadłość firm na terenie Gdańska, Warszawy, Poznania, Krakowa, Wrocławia, Białegostoku i Katowic.

Upadłość przedsiębiorcy a warianty oddłużenia

Oddłużenie niewypłacalnego przedsiębiorcy może przebiegać w następujący sposób:

 1. Poprzez zamknięcie działalności gospodarczej i ogłoszenia upadłości konsumenckiej:
  1. wariant jest możliwy, jeśli osoby, które były przedsiębiorcami, miały tylko jednego wierzyciela lub zamknęły firmę i nie złożyły wniosku o upadłość przedsiębiorcy, a uzasadnienie wniosku o upadłość konsumencką jest możliwe przy zastosowaniu tzw. klauzuli słuszności lub klauzuli humanitarnej – są to wyjątkowe sytuacje, które umożliwiają przeprowadzenie upadłości konsumenckiej byłym przedsiębiorcom, którzy nie składali wniosków o upadłość firmy, a działalność wyrejestrowali.
 2. Poprzez ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy:
  1. wariant jest możliwy, jeśli osoby, które są niewypłacalnymi przedsiębiorcami, złożyły terminowo (lub po przekroczeniu terminu) wniosek o upadłość, a majątek firmy pozwala na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego oraz mają co najmniej 2 różnych wierzycieli i osobom tym nie można zarzucić nierzetelności.
 3. Poprzez złożenie wniosku o upadłość przedsiębiorcy i późniejsze przeprowadzenie upadłości konsumenckiej:
  1. wariant jest możliwy, jeśli niewypłacalny przedsiębiorca składa wniosek o upadłość w terminie lub nieznacznie po jego przekroczeniu, a następnie wniosek zostaje oddalony przez sąd z uwagi na brak majątku (obowiązek złożenia wniosku zostaje jednak spełniony);
  2. następnie niewypłacalny przedsiębiorca zamyka firmę wyrejestrowując ją – co powoduje, że następnego dnia nabywa zdolność upadłościową konsumencką;
  3. dłużnik składa wniosek do sądu o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, w ramach której zyskuje oddłużenie.

Więcej o upadłości przedsiębiorcy na blogu Kancelarii.