Interesuje Cię upadłość konsumencka w Warszawie, Gdańsku, Katowicach lub innych miastach? Kancelaria prawna KL Law Polska świadczy usługi na terenie całego kraju!

Podjęcie decyzji o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej nie jest rzeczą prostą. Co do zasady, pomysł ten pojawia się w sytuacji, gdy dotknęła nas jakaś życiowa tragedia – np. kłopoty ze zdrowiem, utrata pracy, trudna sytuacja rodzinna lub niepowodzenie w biznesie. Podwyższony poziom stresu może prowadzić do podjęcia nieracjonalnych decyzji, które z prawnego punktu widzenia mogą być bardzo istotne, a zatem i brzemienne w skutkach.

Upadłość konsumencka – Prawnik, Adwokat, Radca prawny

Z uwagi na powyższe, ważne jest, aby nie odwlekać kontaktu z prawnikiem i znaleźć odpowiednią pomoc prawną stosunkowo szybko. We wszystkie sprawy naszych Klientów są zaangażowani adwokaci i radcowie prawni, którzy posiadają odpowiednie przygotowanie teoretyczne oraz merytoryczne. Na każdym etapie sprawy są wspierani przez grono prawników, które na bieżąco pomaga Państwu w przygotowywaniu odpowiedniej dokumentacji, a także wskazuje instytucje, do których trzeba się zwrócić, by uzyskać odpowiednie informacje na temat posiadanego zadłużenia. Uczestniczyliśmy już w postępowaniach o upadłość konsumencką, które dotyczyły:

Upadłość konsumencka – Gdańsk, Warszawa, Wrocław, Katowice, Bydgoszcz i inne

Z uwagi na specyfikę prowadzonych spraw, pomagamy naszym Klientom ogłosić upadłość na terenie całego kraju. Prowadziliśmy już sprawy m.in. w takich miastach jak: Gdańsk, Warszawa, Poznań, Łódź, Wrocław, Kraków, Kielce, Białystok, Olsztyn, Bydgoszcz, Katowice i innych.

Upadłość konsumencka – Pomoc prawna

Nasza pomoc w sprawach o upadłość konsumencką polega na:

  • zweryfikowaniu stanu faktycznego i dokonania oceny, czy ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest możliwe
  • udzieleniu porady prawnej i przedstawieniu wszystkich zalet oraz wad w przypadku ogłoszenia upadłości
  • pomocy w przygotowaniu niezbędnej dokumentacji
  • sporządzeniu odpowiedniego wniosku o upadłość konsumencką
  • reprezentacji Państwa w sądzie w sprawie o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Istnieje również możliwość podjęcia z nami współpracy po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej przez sąd lub w momencie, gdy pojawi się potrzeba wniesienia zażalenia na postanowienie o oddaleniu wniosku o upadłość.

Na blogu kancelarii znajdziecie Państwo więcej informacji na temat upadłości konsumenckiej.