Jak działa upadłość konsumencka
Jak działa upadłość konsumencka ? Postępowanie upadłościowe krok po kroku

Jak działa upadłość konsumencka, czyli jak wyjść z długów.

Oddłużenie osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.

Upadłość konsumencka, czyli upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, umożliwia wyjście z długów osobie zadłużonej i finalnie uzyskanie oddłużenia. Postępowanie upadłościowe składa się z kilku podstawowych etapów.

Jak działa upadłość konsumencka? Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości konsumenckiej

I etap

Jest to wstępna faza procedury upadłościowej, którą inicjuje złożenie wniosku o upadłość. Na tym etapie sąd weryfikuje przesłanki umożliwiające ogłoszenie postępowania upadłościowego.

Posiedzenie sądowe ma charakter niejawny, czyli odbywa się bez udziału stron. Istnieje jednak możliwość zwołania posiedzenia sądowego w celu wysłuchania dłużnika.

Na tym etapie sąd może oddalić wniosek o upadłość lub ogłosić postępowanie upadłościowe właściwe.

Istotne elementy tego etapu procedury:

 • dobrze przygotowany wniosek o upadłość konsumencką wraz z załącznikami
 • prawidłowe ustalenie sądu upadłościowego
 • rozpatrzenie wniosku na posiedzeniu niejawnym (sąd może jednak zwołać rozprawę, jeżeli chce wysłuchać dłużnika)
 • możliwość wspólnego rozpatrzenia wniosków o upadłość konsumencką małżonków
 • oddalenie wniosku lub ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Postępowanie upadłościowe właściwe – czyli jak działa upadłość konsumencka?

Procedura z udziałem syndyka – II etap

Postępowanie upadłościowe właściwe rozpoczyna się wraz z wydaniem postanowienia sądu o ogłoszeniu upadłości. Zostają powołani syndyk oraz sędzia-komisarz, którzy docelowo prowadzą dalsze postępowanie.

Na tym etapie dochodzi do ustalenia masy upadłości, listy wierzytelności, a następnie spieniężenia majątku upadłego przez syndyka i przekazania środków wierzycielom. Wraz z ogłoszeniem postępowania upadłościowego przez sąd dochodzi do powstania rozdzielności majątkowej między małżonkami, pod warunkiem, że jej wcześniej nie posiadali.

W postępowaniu upadłościowym właściwym możliwe jest zawarcie układu z wierzycielami.

Istotne elementy tego etapu:

Jeżeli upadłość została ogłoszona w stosunku do dłużnika, który NIE posiada żadnego majątku, to etap likwidacji zostaje pominięty!

Jak działa upadłość konsumencka?

Plan spłaty wierzycieli – III etap

Kolejnym etapem postępowania upadłościowego jest ustalenie ewentualnego planu spłaty wierzycieli.

Plan spłaty wierzycieli może być ustalony na okres maksymalnie 36 miesięcy, a upadły w międzyczasie reguluje co miesięczną płatność na poczet niezaspokojonych zobowiązań w ramach likwidacji majątku.

Na tym etapie dochodzi również do odzyskania „władzy” nad majątkiem przez upadłego, czego przykładem może być otrzymywanie pełnego wynagrodzenia.

Istotne elementy tego etapu procedury:

 • ustalenie co miesięcznej raty
 • wynagrodzenie za pracę bez potrąceń
 • czas trwania do 36 miesięcy

Plan spłaty wierzycieli nie musi być ustalony przez sąd, jeżeli upadły nie ma realnych szans na jego wykonanie. Więcej na temat planu spłaty wierzycieli.

Oddłużenie osoby fizycznej, czyli jak działa upadłość konsumencka?

Zakończenie postępowania – IV etap

Po wykonaniu planu spłaty wierzycieli dochodzi do umorzenia pozostałych zobowiązań, które nie zostały wykonane w ramach likwidacji majątku upadłego, czy planu spłaty wierzycieli.

Istotne elementy tego etapu procedury:

 • pewność oddłużenia
 • nowy początek bez długów
 • zakończenie procedury

Więcej zalet upadłości konsumenckiej!

Istotna informacja !

Powyższy opis przedstawia procedurę upadłościową, która będzie miała miejsce, jeżeli upadły ma majątek i możliwe jest wykonanie planu spłaty wierzycieli.

Istnieje możliwość uzyskania oddłużenia przez osobę fizyczną także wtedy, gdy nie posiada ona żadnego majątku, ani szans na wykonanie płatności wynikających z planu spłaty.

W takiej sytuacji dochodzi do pominięcia etapu związanego z likwidacją majątku i planem spłaty wierzycieli, a upadły stosunkowo szybko może uzyskać postanowienie o zakończeniu postępowania i cieszyć się oddłużeniem.

Jak zwiększyć swoje szanse na upadłość konsumencką?

Potrzebujesz pomocy prawnika?

Zobacz jak możemy Ci pomóc w ogłoszeniu upadłości konsumenckiej