Jak działa upadłość konsumencka
Jak działa upadłość konsumencka ? Postępowanie upadłościowe krok po kroku

Jak działa upadłość konsumencka, czyli jak wyjść z długów.

Oddłużenie osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.

Upadłość konsumencka, czyli upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, umożliwia wyjście z długów osobie zadłużonej i finalnie uzyskanie oddłużenia. Postępowanie upadłościowe składa się z kilku podstawowych etapów.

Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości konsumenckiej

Jest to wstępna faza procedury upadłościowej, którą inicjuje złożenie wniosku o upadłość. Na tym etapie sąd weryfikuje przesłanki umożliwiające ogłoszenie postępowania upadłościowego.

Posiedzenie sądowe ma charakter niejawny, czyli odbywa się bez udziału stron. Istnieje jednak możliwość zwołania posiedzenia sądowego w celu wysłuchania dłużnika.

Na tym etapie sąd może oddalić wniosek o upadłość lub ogłosić postępowanie upadłościowe właściwe.

Postępowanie upadłościowe właściwe – procedura z udziałem syndyka

Postępowanie upadłościowe właściwe rozpoczyna się wraz z wydaniem postanowienia sądu o ogłoszeniu upadłości. Zostają powołani syndyk oraz sędzia-komisarz, którzy docelowo prowadzą dalsze postępowanie.

Na tym etapie dochodzi do ustalenia masy upadłości, listy wierzytelności, a następnie spieniężenia majątku upadłego przez syndyka i przekazania środków wierzycielom.

W postępowaniu upadłościowym właściwym możliwe jest zawarcie układu z wierzycielami.

Jeżeli upadłość została ogłoszona w stosunku do dłużnika, który NIE posiada żadnego majątku, to etap likwidacji zostaje pominięty!

Plan spłaty wierzycieli

Kolejnym etapem postępowania upadłościowego jest ustalenie ewentualnego planu spłaty wierzycieli.

Plan spłaty wierzycieli może być ustalony na okres maksymalnie 36 miesięcy, a upadły w międzyczasie reguluje co miesięczną płatność na poczet niezaspokojonych zobowiązań w ramach likwidacji majątku.

Na tym etapie dochodzi również do odzyskania „władzy” nad majątkiem przez upadłego, czego przykładem może być otrzymywanie pełnego wynagrodzenia.

Plan spłaty wierzycieli nie musi być ustalony przez sąd, jeżeli upadły nie ma realnych szans na jego wykonanie. Więcej na temat planu spłaty wierzycieli.

Oddłużenie osoby fizycznej, czyli zakończenie postępowania

Po wykonaniu planu spłaty wierzycieli dochodzi do umorzenia pozostałych zobowiązań, które nie zostały wykonane w ramach likwidacji majątku upadłego, czy planu spłaty wierzycieli.

Istotna informacja !

Powyższy opis przedstawia procedurę upadłościową, która będzie miała miejsce, jeżeli upadły ma majątek i możliwe jest wykonanie planu spłaty wierzycieli.

Istnieje możliwość uzyskania oddłużenia przez osobę fizyczną także wtedy, gdy nie posiada ona żadnego majątku, ani szans na wykonanie płatności wynikających z planu spłaty.

W takiej sytuacji dochodzi do pominięcia etapu związanego z likwidacją majątku i planem spłaty wierzycieli, a upadły stosunkowo szybko może uzyskać postanowienie o zakończeniu postępowania i cieszyć się oddłużeniem.

Potrzebujesz pomocy prawnika?

Napisz do nas!