Upadłość spółki cywilnej – co robić w przypadku niewypłacalności?

Czy spółka cywilna może ogłosić upadłość? Co do zasady nie. Podmiotem, który może starać się o ogłoszenie upadłości w przypadku niewypłacalności jest wspólnik tejże spółki. Z czym się wiąże upadłość w przypadku zadłużonych wspólników spółki cywilnej? Więcej na ten temat w poniższym artykule.

Details

Darowizna i sprzedaż majątku poniżej wartości przed upadłością

Kiedy należy dokonać darowizny lub sprzedać nieruchomość, aby czynność ta pozostawała skuteczna wobec masy upadłości powstałej po rozpoznaniu wniosku? Odpowiedzi należy szukać w ustawie prawo upadłościowe, która uzależnia skuteczność tejże czynności od rodzaju czynności i osoby w stosunku do której jest dokonywana. Więcej w naszym artykule!

Details

Upadłość transgraniczna a międzynarodowe postępowanie upadłościowe

Upadłość transgraniczna i międzynarodowe postępowanie upadłościowe to procedury regulowane przez dwa odrębne akty prawne. Pierwsza dotyczy m.in. Polaków, którzy ogłosili upadłość w innym państwie członkowskim UE i wszczęcie procedury upadłościowej wywrze określone skutki na terenie RP, a druga dotyczy tych podmiotów, które posiadają w Polsce majątek, a ich „centrum interesów/życia” jest poza granicami Unii Europejskiej.

Details

Wniosek o upadłość przedsiębiorcy – co powinien zawierać?

Wniosek o upadłość przedsiębiorcy inicjuje postępowanie upadłościowe. Jego przygotowanie różni się zasadniczo od wniosku o upadłość konsumencką, a także od tego, czy jest składany przez samego dłużnika, czy przez jednego z jego wierzycieli. Co powinniśmy wiedzieć zanim zaczniemy przygotowywać się do upadłości firmy?

Details

Jak sprawdzić swoje długi? Weryfikacja zadłużenia

Jak sprawdzić swoje długi i zweryfikować zadłużenie? Otóż wielu dłużników mających zobowiązania sprzed kilku lat nie wie, gdzie wierzyciel sprzedał wierzytelności. W kontekście ewentualnej procedury oddłużenia w ramach upadłości konsumenckiej, czy przygotowania sprawy o upadłość przedsiębiorcy, istotne jest, aby dłużnik przygotował kompletną listę wierzycieli oraz odpowiednią dokumentację – jak to zrobić?

Details