Upadłość konsumencka rolnika. Długi a gospodarstwo rolne

Upadłość konsumencka rolnika. Osoba fizyczna, która prowadzi gospodarstwo rolne i ma z tego tytułu długi nie może się ubiegać o oddłużenie w ramach postępowania upadłościowego na zasadach ogólnych, tzn. takich, jakie obowiązują niewypłacalnych przedsiębiorców, jeżeli nie prowadzi innej działalności gospodarczej lub zarobkowej wpisanej do rejestru przedsiębiorców. Rozwiązaniem jest jednak upadłość konsumencka!

Details

Upadłość konsumencka Gdynia. Historia Klienta z Trójmiasta

Upadłość konsumencka mieszkanki Gdyni ma ścisły związek z problemami w życiu osobistym Dłużniczki. Jej zobowiązania przekraczały jej możliwości zarobkowe, ponieważ przewyższały kwotę 1.2 mln złotych. Ratunkiem z tej sytuacji była nasza pomoc oraz ogłoszenie upadłości przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku.

Details

Skarga pauliańska a upadłość konsumencka

Skarga pauliańska i upadłość konsumencka. Niestety, ale jedno i drugie ze sobą nie współgra. Skarga pauliańska jest jedną z przesłanek mogących spowodować oddalenie wniosku o upadłość konsumencką. Na etapie postępowania upadłościowego, syndyk jest uprawniony do skorzystania ze skargi w imieniu wierzycieli. O czym warto pamiętać? O kontakcie z prawnikiem przed złożeniem wniosku o upadłość konsumencką.

Details